Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stopp för schaktmassor

Från 1 januari 2017 kan företag inte längre lämna schaktmassor på SRVs återvinningscentraler. Företag hänvisas istället till SRVs återvinningsanläggning på Gladö i Huddinge. Lämning sker mot betalning. Företagskortet för ÅVC gäller ej på återvinningsanläggningen på Gladö.

När införs stoppet?

Den 1 januari 2017

Vad gäller för företag?

Från 1 januari 2017 får företag inte längre lämna schaktmassor på SRVs återvinningscentraler. Företag hänvisas istället till SRVs återvinningsanläggning på Gladö i Huddinge. Lämning sker mot betalning. Företagskortet för ÅVC gäller ej på återvinningsanläggningen på Gladö. 

Var ska schaktmassor lämnas?

Företag hänvisas till SRVs återvinningsanläggning på Gladö i Huddinge.

Adress: Holmträskvägen 26, 141 91 Huddinge
Öppettider: Måndag-torsdag 06.30-17.00, fredag 06.30-16.00

Företag kan givetvis även lämna sitt avfall vid annan valfri återvinningsanläggning i regionen.

Vad är schaktmassor?

Schaktmassor är bland annat: kakel, tegel, porslin, jord, planglas, klinker, betong, asfalt, jord, sten, grus, marmor, cement, keramik, murbruk, takpannor och isolering.

Varför gör ni förändringarna?

SRV har under en längre tid konstaterat att schaktmassor på återvinningscentraler främst utgörs av bygg- och rivningsavfall från företag och privatpersoner. Det har skett en kraftig ökning av schaktmassor som lämnas på ÅVCerna. Inlämnade mängder har fördubblats under en tioårsperiod. Detta har i sin tur lett till en kraftig ökning av behandlingskostnaderna samt medfört ökade transportkostnader.

Är det bara SRV som inför förändringarna?

SRV kommer liksom fler kommuner och återvinningsbolag i Sverige bli tvungna att begränsa avlämningen av schaktmassor på ÅVC. Bland annat gjorde Stockholm stad under 2014 provtagning av sådant material och hittade både föroreningar och asbest. Stockholm stad beslutade därför att inte hantera liknande material på sina ÅVCer i den form och omfattning som gjorts tidigare.

Vad kostar det?

Gällande prislista för att lämna schaktmassor på återvinningsanläggningen på Gladö är 1 250 kronor per ton.

Kan vi använda företagskortet för ÅVC på återvinningsanläggningen på Gladö?

Företagskortet för ÅVC gäller ej på återvinningsanläggningen på Gladö.