Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

BRF / Flerbostadshus

SRV sköter om sophämtningen för alla flerbostadshus i Huddinge, Haninge, Salem, Botkyrka och Nynäshamn, men det är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse som ansvarar för sophämtningen. Kontakta gärna SRV om din BRF behöver hyra gemensam container, storsäckar, ändra i soprummet eller på något sätt förändra sophämtningen.

Ska ni bygga nytt flerbostadshus?

När det planeras nya flerbostadshus på Södertörn är vi mer än gärna med och hjälper till att planera och dimensionera soprum, djupbehållare eller andra lösningar för avfallshantering. Kontakta någon av våra säljare för flerbostadshus. Kontaktinformation hittar du här

Basutbud

Det här ingår i soptaxan - basutbudet:

  • Tillgång till åtta återvinningscentraler för hushållens grovavfall.
  • Tillgång till miljöstationer för farligt avfall. De finns på alla återvinningscentraler.
  • Behandling av kyl och frys gäller bara privatkunder där kyl och frys ingår i producentansvaret. OBS! För transport kontakta din fastighetsvärd.

Taxa flerbostadshus 2019

Tilläggstjänster

Utöver tjänsterna som ingår i basutbudet erbjuder vi följande tilläggstjänster för dig som har ett flerbostadshus.

Plustjänster – gör dig själv en tjänst!

SRVs Plustjänster innebär att personal är på plats och hjälper till med  källsorteringsarbetet i miljörum/miljöhus åt bostadsrättsföreningar (BRF). Med SRVs Plustjänster får du en prisvärd och professionell helhetslösning med SRV som enda entreprenör.

Mer om plustjänst hittar du här

Uthyrning av container

Vi hyr ut container för trädgårdsavfall eller grovsopor så du enkelt kan bli av med avfall från till exempel en renovering eller städdag.

Beställ container

Storsäck

SRVs storsäck är cirka 1 kubikmeter stor och är till för osorterat avfall. Det är en smidig lösning när någon vid renoveringar, städdagar m.m. Du fyller säcken och beställer hämtning. Vi hämtar och sorterar för återvinning.

Beställ Storsäck

Fastighetsnära hämtning av elavfall

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kärltvätt

Vi tvättar ditt kärl mot en kostnad. Kärl 1-5 kostar 984 kr/st (inkl. moms) och kärl 6 och fler kostar 196 kr/st (inkl. moms)

Beställ tvättning av sopkärl

Fastighetsnära hämtning av förpackningar

Stora fastigheter kan också med fördel ordna så kallad fastighetsnära hämtning av förpackningar. Det betyder att containrar eller stora kärl sätts upp i soprum eller liknande så att hyresgästerna enkelt kan lämna sina förpackningar direkt i anslutning till lägenheten. Prata med oss så hjälper vi dig!

Är du trött på att prata soprum på styrelsemöten?

Undersökningar visar att ett städat, rent och välplanerat soprum leder till bättre sortering och ordning.

SRVs Plustjänst är till för dig som vill underlätta för dina grannar och hyresgäster att sortera sitt avfall. Det ska vara lätt att göra rätt. Vi håller städat och snyggt i miljörum/soprum, vi hjälper med att sortera rätt när vi ser att något ligger fel. Vi kan ge daglig support i  källsorteringsarbete via SRV:s personal som aktivt stöder, utvecklar och utbildar hyresgäster i källsortering och miljöengagemang.

  • Helhetslösning för miljörum/miljöhus
  • En entreprenör för allt avfall
  • Personlig kontaktperson
  • Alltid rena och fräscha sopkärl
  • Miljö- och kvalitetsceritfierade
  • Statistisk uppföljning
  • Ökad återvinning och sortering

Intresserad? Kontakta säljare

Handbok för avfallsutrymmen - Allt du behöver veta för transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall.
Råd och anvisningar som stöd för planerare, projektörer, byggherrar, exploatörer, fastighetsägare och förvaltare vid ny- och ombyggnad av avfallsutrymmen.

Handbok för avfallsutrymmen

Råd och anvisningar som stöd för planerare, projektörer, byggherrar, exploatörer, fastighetsägare och förvaltare vid ny- och ombyggnad av avfallsutrymmen.

Ladda hem brochyren Handbok för avfallsutrymmen (PDF)

Matavfallssortering

Nu har flerbostadshus på södertörn möjlighet att sortera ditt matavfall. Som en liten hjälp på traven för BRF:er att bestämma sig så har vi en helt egen sida för matavfallsinsamling på södertörn och du 
hittar den här

Fastighetsnära hämtning av förpackningar

Stora fastigheter kan också med fördel ordna så kallad fastighetsnära hämtning av förpackningar. Det betyder att containrar eller stora kärl sätts upp i soprum eller liknande så att hyresgästerna enkelt kan lämna sina förpackningar direkt i anslutning till lägenheten.

Prata med oss så hjälper vi dig! Kontakta säljare