Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygg och riv

Med enkla medel kan vi göra din återvinning enklare, säkrare och mer kostnadseffektiv. Ni bygger och river - vi tar hand om avfallet!

Tillsammans tar vi fram en plan för återvinningen som passar er och är praktiskt genomförbar vid varje byggnation eller rivningsprojekt.

Heltäckande återvinning

Vi hämtar och återvinner allt material som uppkommer på er byggarbetsplats och tar om hand avfallet på bästa sätt utifrån både miljömässiga och ekonomiska avseenden.

Container

Vi tillhandahåller containrar i olika storlekar. Ni kan slänga allt material i en och samma container, materialet sorteras senare. Det enda som ni inte kan slänga i containern är farligt avfall. Det kan exempelvis vara tryckimpregnerat trä, lysrör, sprayflaskor, elektronik och vitvaror.

Storsäck

Vår storsäck är på cirka 1 kubikmeter för osorterat avfall. En smidig lösning när du rensar förrådet, trädgården eller bygger om. Du fyller säcken och beställer hämtning. Vi hämtar och sorterar för återvinning.

Farligt avfall

Vi hyr ut och inreder skåp och miljöstationer som är avsedda för farligt avfall och anpassar dem efter era behov. Läs mer om våra lösningar för farligt avfall här

Vill du hyra container? Vi hyr ut tillfälliga containrar i flera olika storlekar. I den öppna containern får du slänga blandat avfall tex., trädgårdsavfall, möbler, isolering, schaktmassor och tegel.

Storlekar

  • 10 kbm öppen
  • 10 kbm flak
  • 10 kbm täckt
  • 12 kbm täckt
  • 15 kbm täckt
  • 20 kbm öppen
  • 25 kbm täckt
  • 30 kbm öppen
  • Flexcontainer

Prisförfrågan container
Beställ container
Beställ tömning av container

Vår miljö, och vi på SRV, vill att även våra företagare på Södertörn ska kunna ta ansvar för miljön. För att du lättare ska hitta till oss och våra anläggningar sätter vi allt på ett kort under hösten. Passa på att köpa ett Företagskort till kampanjpris som ger dig tillgång till samtliga SRV Återvinningscentraler på Södertörn. Företagskortet är laddat med 10 besök och gäller på samtliga av SRVs återvinningscentraler (ÅVC).

Beställ passerkort 

Öppettider på våra återvinningscentraler hittar du här

Storsäck

Nu introducerar vi vår storsäck, en säck på cirka 1 kubikmeter för osorterat avfall. En smidig lösning när du rensar förrådet, trädgården eller bygger om. Du fyller säcken och beställer hämtning. Vi hämtar och sorterar för återvinning.

Säcken beställer du här eller via vår kundservice och betalar via faktura, säcken levererar vi hem till dig.  

Vi hämtar inom Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem, där det finns fast landförbindelse. Vi hämtar inom fem vardagar mellan kl 06.00-15.00 och hämtningen faktureras enligt prislista nedan.

Beställ storsäck
Beställ hämtning av storstäck

Betong, brännbart, frigolit, gips, glas, glasfiber, isolering, kakel, metaller, papper, plast, porslin, presenning, schaktmassor, skrot, speglar, spånskivor, sten, tegel, textilier, trä, trädgårdsavfall, wellpapp.

Släng inte

Hushållsavfall, asbest, farligt avfall och elektronik får inte läggas i storsäcken.

Om avfallet innehåller avfallstyper/föremål som inte får förekomma eller deklarerats tar SRV ut hanteringsavgifter för dessa avvikelser beroende på avvikelsens storlek/mängd - se prislista eller kontakta kundservice 0200-26 46 00.

Placering och transportväg

Eftersom säcken blir tung när du fyllt den är det viktigt att placera den så vi kommer åt den med kranbil, högst 5 meter från körbar väg med fri höjd för lyftkranen. Vägen fram till hämtstället ska hålla för stor lastbil, 3 meter bred och 4,5 meter fri höjd för kran. Dessutom bör vi kunna vända bilen vid hämtstället