Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Restaurang & storkök

Fettavskiljare

 

Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska ha en fettavskiljare och ett system för fettåtervinning. En sådan anläggning kan installeras i anslutning till köket eller innan avloppsvattnet rinner ut i kommunens ledningsnät. Fettavskiljaren placeras så att vatten från vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar passerar den. Det är fastighetsägaren som är ytterst ansvarig för att det finns en fettavskiljare.
Meddela oss för besiktning inför installation på 0200-24 26 00 eller kundservice@srvatervinning.se

Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska ha en fettavskiljare och ett system för fettåtervinning. En sådan anläggning kan installeras i anslutning till köket eller innan avloppsvattnet rinner ut i kommunens ledningsnät. Fettavskiljaren placeras så att vatten från vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar passerar den. Det är fastighetsägaren som är ytterst ansvarig för att det finns en fettavskiljare.

Meddela oss för besiktning inför installation på 0200-24 26 00 eller kundservice@srvatervinning.se

Vi erbjuder en enkel sortering med miljön i fokus för restaurang och storkök.

Vi hämtar och återvinner allt material som uppstår hos er det kan vara allt från matavfall, fettavskiljare till kartonger och emballage. Allt avfall tas om hand på bästa sätt utifrån både miljömässiga och ekonomiska avseenden. Självklart tillhandahåller vi även de behållare och den kringutrustning som ni behöver.

Taxor för restauranger och storkök 2019 (pdf)

Plustjänster – gör dig själv en tjänst!

SRVs Plustjänster innebär att personal är på plats hos kunder och hjälper dem i deras källsorteringsarbete. Det kan vara centrumanläggningar, kontorsfastigheter, butiker och restauranger. SRVs Plustjänster sköter också om miljörum eller miljöhus åt bostadsrättsföreningar (BRF). Med SRVs Plustjänster får du en prisvärd och professionell helhetslösning med SRV som enda entreprenör.

Fördelar med Plustjänster

Du har en leverantör för allt som har med avfall att göra. Du har din egen kontaktperson hos SRV. Du har en leverantör som är miljö- och kvalitétcertifierad. Du får allt stöd du behöver gällande alla avfallsfrågor. Du får ett enkelt och tydligt pris på våra tjänster.

Mervärde med Plustjänster

  • Nöjd kund
  • Nöjda hyresgäster
  • Bra sortering
  • Ökad service
  • Daglig support i källsorteringsarbete
  • Bättre sorteringsresultat
  • Ökad miljöprofilering

Hämttjänst

Vi hjälper ditt företag att ta hand om och behandla alla typer av avfall - inte minst Farligt avfall. Tillsammans ser vi över din avfallshantering, förbättrar den miljömässigt och gör den samtidigt så kostnadseffektiv som möjligt. SRVs Plustjänster erbjuder en skräddarsydd lösning för avfallshantering och hämtning av ditt avfall. Läs mer om det här »

Kunskap

Vi delar gärna med oss av vår långa erfarenhet och breda kunskap. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan kostnadseffektivisera och förenkla för ditt företag, allt utifrån bästa miljönytta.

Intresserad? Kontakta våra säljare i formuläret på fliken "kontakta säljare".

På vår matavfallswebb hittar du allt du kan tänkas vilja veta om just matavfallssortering på restauranger och storkök.
Till allt om matavfall

 

 

   Niclas Sabelström (Rest./storkök, slam)

   08-608 90 68
   niclas.sabelstrom@srvatervinning.se