Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tömning slam- och fettavskiljare

Jourtömning
I brådskande fall som inträffar utom kontorstid kan du beställa en jourtömning som genomförs samma dag. Jourtelefon för slamtömning: 072-194 54 86

Fettavskiljare
För att förhindra utsläpp av fett i avloppsledningarna skall verksamheter som hanterar livsmedel ha en fettavskiljare och ett system för fettåtervinning. Fastighetsägaren är den som är ytterst ansvarig för att det finns en fettavskiljare installerad. Informationsbroschyr om Fettavskiljare (PDF)

Prislista
För att förhindra utsläpp av fett i avloppsledningarna skall verksamheter som hanterar livsmedel ha en fettavskiljare och ett system för fettåtervinning. Fastighetsägaren är den som är ytterst ansvarig för att det finns en fettavskiljare installerad. Prislista för slamtömning (2019) 

Arbetsmijökrav för slamtömning
Arbetsmiljöverket gick ut redan 2010 med information till Sveriges alla kommuner om att arbetsmiljökraven vid slamtömning skulle skärpas. Slamtömning är ett tungt arbete och SRV återvinning AB är ålagda att följa arbetsmiljölagstiftningen, vilket innebär att en del förändringar som påverkar våra slamtömmare även påverkar dig som kund. Läs mer om de nya reglerna

Slamtömning av enskilt vatten och avlopp 

Där det kommunala vatten och avloppsnätet inte är utbyggt måste fastighetsägaren själv ordna med avloppslösningar.

För att avloppsanläggningen ska fungera och inte förorena miljön måste slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk tömmas regelbundet.

Har du en ny slamanläggning och vill få den besiktigad? Läs mer här.

Vilket tömningsintervall som gäller för just din avloppsanläggning beror på typ av anläggning och om du är permanent- eller fritidsboende.

Viktigt att tänka på inför slamtömning

 • Se till att vägnummer, fastighetsbeteckning och gärna ditt namn syns tydligt.
 • Markera slamanläggningens läge på tomten. Beställ gärna vår kostnadsfria markeringsvimpel här!
 • Se till att anläggningens lock och/eller manlucka samt snabbkopplingär frilagda och lättåtkomliga.
 • Röj undan eventuella hinder för slang och fordon. Elstängsel måste vara avstängda. Husdjur (hund, häst) måste hållas inomhus.
 • Meddela oss om det inte går att köra på vägen i ditt område. Avgift tas ut även om tömning inte kan göras.
 • Har du ett vakuumsystem, tänk på att vakuumet måste stängas av före tömning.
 • Tömning av tanken sker mellan 06.00-15:00.

Olika tömningsalternativ:

 • Ekonomi, Avtalad, Extra, Akut och Jour. Läs mer på Tjänster.

Alla tömningar av enskilda avloppsanläggningar i Botkyrka, Huddinge, Salem, Haninge samt Nynäshamns kommun måste utföras av SRV återvinnings entreprenör och beställning av tömning måste göras till SRV återvinning.

Reklamation beaktas ej senare än 14 dagar efter utfört hämtningsdatum.

Ekonomitömning

Ekonomitömningar är schemalagda

 • Sker i varje område 2 gånger/år.
 • Tömningen sker under en 14 dagarsperiod. Vi kan tyvärr inte informera om vilken dag vi kommer. Tömning sker någon dag under de 14 dagarna vi har aviserat.
 • Kundservice kan inte säga vilken dag SRV kommer under denna 14 dagarsperiod.
 • Dessa tömningar är ”låsta” i området, men ej låsta för dig som kund (du kan ändra dessa till avtalade om du vill veta vilken dag/vecka vi kommer).
 • Ekonomitömningen/tömningarna ligger sedan på ett ”rullande” schema tills dess att du som kund meddelar oss någon förändring.

Avtalad tömning

Avtaladtömningar är schemalagda.

 • Då väljer du som kund själv vilka veckor och med vilken intervall du vill ha din tömning (vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser).
 • Avtalade tömningar sker en specifik dag då bilen kör i området.

Följande dagar är vi i respektive kommun/ort

Måndag: Botkyrka, Salem och Dalarö
Tisdag: Haninge (ej Hemfosa och Muskö)
Onsdag: Huddinge
Torsdag: Nynäshamn
Fredag: Muskö

 • Avtalade tömningar ligger sedan på ett ”rullande” schema tills dess att du som kund meddelar oss någon förändring.
 • Kom ihåg att finnas tillgänglig på telefon under den tömningsdagen.
 • Vi tar ut en framkörningsavgift även om slamtömning ej utförts (tex. på grund av hinder i vägen eller ej utmärkt slamtank). 

Extratömning

Extratömning bokas hos kundservice.

 • Du ringer in när du behöver en tömning, utanför ditt ordinarieschema.
 • Denna tömning sker på den dagen vi är i din kommun/ort.
 • Kan bokas med kort varsel.

Följande dagar är vi i respektive kommun/ort

Måndag: Botkyrka, Salem och Dalarö
Tisdag: Haninge (ej Hemfosa och Muskö)
Onsdag: Huddinge
Torsdag: Nynäshamn
Fredag: Muskö

Akuttömning

Akuttömningar bokas hos kundservice.

 • Kundservice kan ta emot beställningar på akuttömning under ordinariearbetstid, mån-fredag.
 • Akuttömning sker samma dag eller senast dagen efter bokningstillfället.
 • Denna tömning utförs senast nästa vardag.

Jourtömning

I brådskande fall som inträffar utom kontorstid kan du beställa en jourtömning som genomförs samma dag.

Jourtelefon: 072-194 54 86 (Dygnet runt)

Hur ser man att anläggningen är tömd?


WC-tank

Om tanken har en manlucka (lucka på tanken) lyfter man bort luckan och tittar ner. Om tanken har ett sugrör med snabbkoppling är det lite krångligare. Då måste man ta en tunn pinne eller dylikt och använda som mätsticka. Stick ner pinnen i tanken och titta sedan på pinnen var vätskenivån i tanken står. Normalt blir det ca 5-10cm kvar i tanken efter tömning på grund av sugrörets normala avstånd från botten och det slam som runnit utefter tankväggarna.

Om det är närmare 30 cm vätska kvar i tanken är det troligtvis något fel.

Till exempel:

 • Sugröret når inte tillräckligt långt ner i tanken, eller den kan vara glapp så att det kommer in luft under tömningen.
 • Det kan vara läckage så att WC-tanken fylls med vatten från t ex. toalettstolen eller från en spricka i tanken eller rören så att vatten rinner in från marken. – en eventuell läcka kan man ibland lyssna sig till genom att ta bort manluckan eller locket till sugrören och lyssna om det droppar i tanken.
 • För att kontrollera om toalettstolen läcker kan man strö något pulveraktigt på kanterna i toaletten, då ser man om det blir rinnmärken. Man kan också titta efter krusningar på vattenytan eller stänga av vattentillförseln till toalettstolen.

WC-brunn

Titta om den tjocka slamkakan är borta. Ta en lång pinne och känn om det finns något slam i botten på 1:a kammaren, där slammet stannar först. Om det inte finns någon slamkaka och inte något bottenslam är brunnen tömd.

 • Det är helt normalt att det står vatten i brunnen efter tömning. Detta vatten kommer från eventuella spolningar i huset, från en läcka mellan brunnsringarna eller bak-vatten från infiltrationen.
 • Det kan även ligga lite tunt slam eller skum på vattenytan och det kommer från kanterna på brunnen eller från eventuella spolningar som hunnit utföras i toaletten.

BDT-brunn

Samma gäller här som för WC-brunnen.

Besiktning av slamtank

Vill du få din slamtank besiktigad och godkänd behöver du fylla i en blankett som du sedan skickar till oss eller till din kommun.

Nynäshamn, Haninge
Huddinge
Salem
Botkyrka

Extratömning av din slamtank

 • Du ringer in/fyller i formuläret när du behöver en tömning, utanför ditt ordinarieschema.
 • Denna tömning sker då på den dagen vi är i din kommun/ort.

Följande dagar är vi i respektive kommun/ort

     Måndag: Botkyrka, Salem och Dalarö
     Tisdag: Haninge (ej Hemfosa och Muskö)
     Onsdag: Huddinge
     Torsdag: Nynäshamn
     Fredag: Muskö

Beställ extra tömning
Observera att det är mycket viktigt att märka upp din fastighet och anläggningen med vimpel så att den lätt kan hittas. Vägen fram till tanken måste vara framkomlig.
Slamvimpel
Kunduppgifter


* Markerar fält som måste fyllas i.