Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Plustjänster

Plustjänster – gör dig själv en tjänst!

SRVs Plustjänster innebär att personal är på plats hos kunder och hjälper dem i deras källsorteringsarbete. Det kan vara centrumanläggningar, kontorsfastigheter, butiker och restauranger. SRVs Plustjänster sköter också om miljörum eller miljöhus åt bostadsrättsföreningar (BRF). Med SRVs Plustjänster får du en prisvärd och professionell helhetslösning med SRV som enda entreprenör.

Fördelar med Plustjänster

Du har en leverantör för allt som har med avfall att göra. Du har din egen kontaktperson hos SRV. Du har en leverantör som är miljö- och kvalitétcertifierad. Du får allt stöd du behöver gällande alla avfallsfrågor. Du får ett enkelt och tydligt pris på våra tjänster.

Mervärde med Plustjänster

 • Nöjd kund
 • Nöjda hyresgäster
 • Bra sortering
 • Ökad service
 • Daglig support i källsorteringsarbete
 • Bättre sorteringsresultat
 • Ökad miljöprofilering

Hämttjänst

Vi hjälper ditt företag att ta hand om och behandla alla typer av avfall - inte minst Farligt avfall. Tillsammans ser vi över din avfallshantering, förbättrar den miljömässigt och gör den samtidigt så kostnadseffektiv som möjligt. SRVs Plustjänster erbjuder en skräddarsydd lösning för avfallshantering och hämtning av ditt avfall.

Kunskap

Vi delar gärna med oss av vår långa erfarenhet och breda kunskap. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan kostnadseffektivisera och förenkla för ditt företag, allt utifrån bästa miljönytta.

Är du trött på att prata soprum på styrelsemöten?

Undersökningar visar att ett städat, rent och välplanerat soprum leder till bättre sortering och ordning.

Plustjänst är till för dig som vill underlätta för dina grannar och hyresgäster att sortera sitt avfall. Det ska vara lätt att göra rätt. Vi håller städat och snyggt i miljörum/soprum, vi hjälper med att sortera rätt när vi ser att något ligger fel. Vi kan ge daglig support i  källsorteringsarbete via SRV:s personal som aktivt stöder, utvecklar och utbildar hyresgäster i källsortering och miljöengagemang.

 • Helhetslösning för miljörum/miljöhus
 • En entreprenör för allt avfall
 • Personlig kontaktperson
 • Alltid rena och fräscha sopkärl
 • Miljö- och kvalitetsceritfierade
 • Statistisk uppföljning
 • Ökad återvinning och sortering

Intresserad? Kontakta säljare

 

Vi vet att varje område har sina speciella förutsättningar. På kontor går vi upp och hämtar avfallet direkt hos dig kund. I en centrumanläggning kan vi hämta direkt i butik eller från en gemensam miljöstation.

Du får tillgång till daglig support i  källsorteringsarbete via vår personal som aktivt stöder, utvecklar och utbildar dig som kund i källsortering och miljöengagemang.

 • Bättre sorteringsresultat och därmed möjlighet till ökad miljöprofilering.
 • Prisvärd helhetslösning med SRV som enda entreprenör.
 • Helhetslösning för miljöstation
 • En entreprenör för allt avfall
 • Personlig kontaktperson
 • Alltid rena och fräscha sopkärl
 • Miljö- och kvalitetsceritfierade
 • Statistisk uppföljning
 • Ökad återvinning och sortering

Intresserad? Kontakta våra säljare

Lars Hedenskog (Företag) 

08-522 237 27
lars.hedenskog@srvatervinning.se

 

 

Mikael Öijer

Mikael Öijer (Företag och farligt avfall)

08-522 237 29
mikael.oijer@srvatervinning.se

 

 

   Anna Gustavsson (Företag)

   08-522 238 97
   anna.gustavsson@srvatervinning.se

 

 

   Ankie Eriksson (Flerbostadshus)

   08-522 237 33
   ankie.eriksson@srvatervinning.se

 

 

   Sandra Gunnarsson (Flerbostadshus)

   08-522 238 76
   sandra.gunnarsson@srvatervinning.se

 

 

   Håkan Oppmark (Samfälligheter)

   08-522 238 69
   hakan.oppmark@srvatervinning.se

Vill du bli kontaktad?