SRV använder cookies (kakor) för att se till att du får så bra service som möjligt på srvatervinning.se. Om du forsätter att använda vår hemsida godkänner du användningen av cookies. Klicka här för att läsa mer om cookies.

SRVs och kundens ansvar

 • Kommunen ansvarar för insamling av hushållssopor.
 • Uppdraget utförs av SRV återvinning AB.
 • Kommunfullmäktige i respektive kommun bestämmer om kommunens renhållningstaxa.
 • Enligt kommunens renhållningsföreskrift är det fastighetsinnehavaren som ansvarar för att betala renhållningsavgift för insam­ling och behandling av avfallet.
 • Renhållningsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgift samt ev. tillägg och rabatter.
 • Fakturering av renhållningsavgiften sker på uppdrag av kommunerna av SRV återvinning AB i form av en årsfaktura i början av året. Ersättning erläggs direkt till SRV återvinning AB.
 • Årsavgift vid tömning varannan vecka av kärl placerade inom fordonets verksamhetsområde (1,5 m från väg med 50 cm fritt område runt kärlet).
 • Fastighetsinnehavaren ansvarar för att meddela SRV om äganderättsförhål­landena förändras.
 • Sopkärlen ska vid tömningstillfället vara uppställda vid tomtgränsen, eller plats som kommunen anvisat, på det sätt som SRV anvisat. Avfallsbehållaren får inte vara fyllt mer än att det är lätt att tillsluta.
 • Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till tömningsplat­sen för avfallsbehållaren framkomlig. Vägen ska hållas i sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon.
 • Det är fastighetsägarens ansvar att paketera avfallet på ett sådant sätt att tömningen av kärlen fungerar tillfredställande även på vintern, t ex genom att ta loss eventuellt fastfrusna sopor. 
 • Restavfall och utsorterat matavfall hämtas varannan vecka

Vi svara gärna på dina frågor och hjälper dig med beställningar.

0200-26 46 00
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15
Sommartid v. 20-35
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

kundservice@srvatervinning.se