SRV använder cookies (kakor) för att se till att du får så bra service som möjligt på srvatervinning.se. Om du forsätter att använda vår hemsida godkänner du användningen av cookies. Klicka här för att läsa mer om cookies.

Slam & slamtömning

Fastighetsägarens skyldighet

Informationsbroschyr om Enskilt avlopp (PDF)PDF

Prislista för slamtömningöppnas i nytt fönster

Slamtömning för företag

I brådskande fall som inträffar utom kontorstid kan du beställa en jourtömning som genomförs samma dag. 
Se vår slamtaxa för prisuppgift

Nytt journummer för slamtömning: 072-194 54 86 

Slamtömning av enskilt vatten och avlopp 

Där det kommunala vatten och avloppsnätet inte är utbyggt måste fastighetsägaren själv ordna med avloppslösningar.

För att avloppsanläggningen ska fungera och inte förorena miljön måste slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk tömmas regelbundet.

Ska du anlägga en ny slamanläggning behöver du få en besiktning gjord som bifogas ansökan till Miljökontoret på din kommun. Läs mer under fliken Besiktning.

Viktigt att tänka på inför slamtömning

 • Två veckor innan du har slamtömning får du en påminnelse hemskickad du kan även få reda på när du har slamtömning genom att kontakta kundservice på 0200-26 46 00.
 • Se till att vägnummer, fastighetsbeteckning och gärna ditt namn syns tydligt.
 • Markera slamanläggningens läge på tomten. Beställ gärna vår kostnadsfria markeringsvimpel.
 • Har ni egen sugslang ska den vara utlagd i hela sin längd mellan anläggning och slambilens uppställningsplats.
 • Se till att anläggningens lock och/eller manlucka samt snabbkopplingär frilagda och lättåtkomliga samt att locket inte är fastfruset.
 • Röj undan eventuella hinder för slang och fordon. Elstängsel måste vara avstängda. Husdjur (hund, häst) måste hållas inomhus.
 • Meddela oss om det inte går att köra på vägen i ditt område. Avgift tas ut även om tömning inte kan göras.
 • Skotta och sanda på vintern. Kontrollera att snabbkopplingen inte har frusit och meddela oss om så är fallet. Vid frusen snabbkoppling, har vi inte möjlighet att tömma.
 • Har du ett vakuumsystem, tänk på att vakuumet måste stängas av före tömning.
 • Tömning av tanken sker mellan 06.00-15:00.

Tömningsintervall:

Vilket tömningsintervall som gäller för just din avloppsanläggning beror på typ av anläggning och om du är permanent- eller fritidsboende.

Slam från slamavskiljare med avlopp från enbart bad, disk och tvätt ska hämtas minst en gång vartannat år.

Slam från sluten tank, slamavskiljare med vattentoalettanslutning och reningsverk ska hämtas vid behov, men minst två gånger per år vid enbostadshus för permanentboende och minst en gång per år vid fritidshus.

Olika tömningsalternativ:

 • Ekonomi
 • Avtalad
 • Extra
 • Akut
 • Jour

Alla tömningar av enskilda avloppsanläggningar i Botkyrka, Huddinge, Salem, Haninge samt Nynäshamns kommun måste utföras av SRV återvinnings entreprenör och beställning av tömning ringas eller mailas in till SRV återvinning.

Reklamation beaktas ej senare än 14 dagar efter utfört hämtningsdatum.

Avbokning av slamtömning

För avbokning av slamtömning gäller speciella regler. Kontakta kundservice

Ekonomitömning

Ekonomitömningar är schemalagda.

 • Sker i varje område 2 gånger/år.
 • Tömningen sker under en 14 dagarsperiod. Vi kan tyvärr inte informera om vilken dag vi kommer. Tömning sker någon dag under de 14 dagarna vi har aviserat.
 • Kundservice kan inte säga vilken dag SRV kommer under denna 14 dagarsperiod.
 • Dessa tömningar är ”låsta” i området, men ej låsta för dig som kund (du kan ändra dessa till avtalade om du vill veta vilken dag/vecka vi kommer).
 • Ekonomitömningen/tömningarna ligger sedan på ett ”rullande” schema tills dess att du som kund meddelar oss någon förändring.

Avtalad tömning

Avtalade tömningar är schemalagda.

 • Då väljer du som kund själv vilka veckor och med vilken intervall du vill ha din tömning (vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser).
 • Avtalade tömningar 
 • Sker en specifik dag då bilen kör i området.

Följande dagar är vi i respektive kommun/ort

Måndag: Botkyrka, Salem och Dalarö
Tisdag: Haninge (ej Hemfosa och Muskö)
Onsdag: Huddinge
Torsdag: Nynäshamn och Hemfosa
Fredag: Muskö

 • Avtalade tömningar ligger sedan på ett ”rullande” schema tills dess att du som kund meddelar oss någon förändring.
 • Kom ihåg att finnas tillgänglig på telefon under den tömningsdagen.
 • Vi tar ut en framkörningsavgift även om slamtömning ej utförts (tex. på grund av hinder i vägen eller ej utmärkt slamtank). 

Extratömning

Extratömning bokas hos kundservice.

 • Du ringer in när du behöver en tömning, utanför ditt ordinarieschema.
 • Denna tömning sker på den dagen vi är i din kommun/ort.
 • Kan bokas med kort varsel.

Följande dagar är vi i respektive kommun/ort

Måndag: Botkyrka, Salem och Dalarö
Tisdag: Haninge (ej Hemfosa och Muskö)
Onsdag: Huddinge
Torsdag: Nynäshamn och Hemfosa
Fredag: Muskö

Akuttömning

Akuttömningar bokas hos kundservice.

 • Kundservice kan ta emot beställningar på akuttömning under ordinariearbetstid, mån-fredag.
 • Akuttömning sker samma dag (om arbetsdag) eller senast nästa arbetsdag efter bokningstillfället.
 • Denna tömning utförs senast nästa vardag.

Jourtömning

I brådskande fall som inträffar utom kontorstid kan du beställa en jourtömning som genomförs samma dag.

Jourtelefon: 072-194 54 86

Avbokning av slamtömning

För avbokning av slamtömning gäller speciella regler. Kontakta kundservice

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som vi får in rörande slamtankar och slamtömning. Hittar du inte svar på just din fråga är du välkommen att kontakta kundservice.

Brunnslocken får inte väga mer än 15 kilo. Ett nytt lock kan du enkelt köpa via nätet (sök på brunnslock slamanläggning) eller i butik med inriktning avlopp.

Du kan skaffa ett larm som talar om när tanken blir full. Ett annat är att stoppa ner en stör eller pinne för att ha koll på nivån i tanken. När tanken börjar bli full kan det även gurgla från t ex diskho eller avlopp när man spolar.

Vilket tömningsintervall som gäller för just din avloppsanläggning beror på typ av anläggning och om du är permanent- eller fritidsboende.

Slam från sluten tank, slamavskiljare med vattentoalettanslutning och reningsverk ska hämtas minst två gånger per år vid permanentboende och minst en gång per år vid fritidshus. Slam från slamavskiljare med avlopp från enbart bad, disk och tvätt (BDT) ska hämtas minst en gång vartannat år.

Kraven finns i Renhållningsordningen och det är miljökontoret i din kommun som beslutar kring ev avvikelser.

Slambilen kommer och tömmer efter det schema som är avtalat med respektive fastighetsägare. Vi har även möjlighet att komma och tömma med kort varsel om det skulle behövas.

De flesta av våra kunder har en Ekonomitömning. Det innebär att vi tömmer två gånger per år. Tömning sker under en tvåveckorsperiod som vi har aviserat i förväg. Vi kan tyvärr inte informera om vilken dag vi kommer.

Om du vill välja själv när du vill ha anläggningen tömd, väljer du vår tjänst Avtalad tömning, vilket innebär att du bokar tömning en speciell dag. Du kan dock aldrig välja att ha färre tömningar än vad som är minimikravet för olika typer av anläggningar och boende.

Ja, det går bra. Mejla via beställningsformulär på vår hemsida eller ring vår kundservice, 0200-26 46 00. Finns det behov av akut slamtömning på kväll eller helg, kan du ringa oss för jourtömning. Denna typ av tömning är dock betydligt dyrare.

Jourtelefon för slamtömning: 072-194 54 86

När vi tömmer en anläggning blir det alltid lite vatten kvar på botten i brunnen beroende på hur den är konstruerad, men vi ser alltid till att få med oss slammet. När chauffören har tömt rinner det som sitter på väggarna ner i tanken och lägger sig på botten, vilket kan göra att det ser ut som att det inte är tömt.

Infarter och uppställningsplats ska vara framkomliga för slambilen. Vägen ska vara minst 3,5 meter bred och erbjuda utrymme för bilen att vända. Det ska vara fritt från sly, grenar och buskar, och eventuella lås ska vara öppna/ borttagna.

Vintertid behöver vägen fram till anläggningen skottas. Meddela oss om det inte går att köra på vägen i ditt område. Avgift tas ut om tömning inte kan göras.

Använd gärna en vimpel som du kan beställa kostnadsfritt hos vår kundservice. Eller markera tydligt med valfri markering/flagga. Märk gärna vimpeln med adress och fastighetsbeteckning om det ligger fler anläggningar i närheten.

Enligt de nya arbetsmiljöreglerna ska chaufförerna inte dra slang längre än 10 meter. Vi har därför infört en taxa per påbörjade 10 meter slangdragning utöver detta. För att undvika extra kostnad för slangdragning. kan du som kund dra en sugslang från slamanläggningen till slambilens uppställningsplats.

För uppdaterade priser titta i taxan

Om vi inte hittar slamanläggningen eller om det finns hinder i vägen för slambil/slang blir det en så kallad bomkörning. Det gäller även om det inte är sandat och skottat så att vi kommer fram eller om locket är fastfruset eller om snabbkopplingen är fastfrusen. Vi tar ut en avgift för att vi varit på platsen, en framkörningsavgift.

 • Se till att vägnummer, fastighetsbeteckning och gärna ditt namn syns tydligt.
 • Se till att anläggningens lock och/eller manlucka samt snabbkoppling är frilagda och lättåtkomliga samt att locket inte är fastfruset.
 • Elstängsel måste vara avstängda. Husdjur (hund, häst) måste hållas kopplade eller inomhus.
 • Har ni egen sugslang ska den vara utlagd i hela sin längd mellan anläggning och slambilens uppställningsplats.

 • Skotta och sanda på vintern. Kontrollera att snabbkopplingen inte har frusit och meddela oss om så är fallet. Vid frusen snabbkoppling, har vi inte möjlighet att tömma.
 • Har du ett vakuumsystem, tänk på att vakuumet måste stängas av före tömning.
 • Minireningsverk ska ha tömningsinstruktioner på svenska i locket.
 • Tömning av tanken sker mellan 06.00-15.00.

Ekonomitömningar är schemalagda

 • Sker i varje område 2 gånger/år.
 • Tömningen sker under en 14 dagarsperiod. Vi kan tyvärr inte informera om vilken dag vi kommer. Tömning sker någon dag under de 14 dagarna vi har aviserat.
 • Kundservice kan inte säga vilken dag SRV kommer under denna 14 dagarsperiod.
 • Dessa tömningar är ”låsta” i området, men ej låsta för dig som kund (du kan ändra dessa till avtalade om du vill veta vilken dag/vecka vi kommer).
 • Ekonomitömningen/tömningarna ligger sedan på ett ”rullande” schema tills dess att du som kund meddelar oss någon förändring.

Avtalade tömningar är schemalagda.

 • Då väljer du som kund själv vilka veckor och med vilken intervall du vill ha din tömning (vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser).
 • Avtalade tömningar 

  sker en specifik dag då bilen kör i området.

Följande dagar är vi i respektive kommun/ort

Måndag: Botkyrka, Salem och Dalarö
Tisdag: Haninge (ej Hemfosa och Muskö)
Onsdag: Huddinge
Torsdag: Nynäshamn och Hemfosa
Fredag: Muskö

 • Avtalade tömningar ligger sedan på ett ”rullande” schema tills dess att du som kund meddelar oss någon förändring.
 • Kom ihåg att finnas tillgänglig på telefon under den tömningsdagen.
 • Vi tar ut en framkörningsavgift även om slamtömning ej utförts (tex. på grund av hinder i vägen eller ej utmärkt slamtank, fastfruset lock, frusen sanbbkoppling)

Extratömning

Extratömning bokas hos kundservice.

 • Du ringer in när du behöver en tömning, utanför ditt ordinarieschema.
 • Denna tömning sker på den dagen vi är i din kommun/ort.
 • Kan bokas med kort varsel.

Följande dagar är vi i respektive kommun/ort

Måndag: Botkyrka, Salem och Dalarö
Tisdag: Haninge (ej Hemfosa och Muskö)
Onsdag: Huddinge
Torsdag: Nynäshamn och Hemfosa
Fredag: Muskö

Akuttömning av slam

Akuttömningar av slam bokas hos kundservice.

 • Kundservice kan ta emot beställningar på akuttömning av slam under ordinariearbetstid, mån-fredag.
 • Akuttömning sker inom 24 timmar från bokningstillfället.
 • Denna tömning utförs senast nästa vardag.

Jourtömning av slam

I brådskande fall som inträffar utanför kontorstid kan du beställa en jourtömning av slam som genomförs samma dag.

Jourtelefon: 072-194 54 86

För avbokning av slamtömning gäller speciella regler. Kontakta kundservice på 0200-26 46 00.

WC-tank

Om tanken har en manlucka (lucka på tanken) lyfter man bort luckan och tittar ner. Om tanken har ett sugrör med snabbkoppling är det lite krångligare. Då måste man ta en tunn pinne eller dylikt och använda som mätsticka. Stick ner pinnen i tanken och titta sedan på pinnen var vätskenivån i tanken står. Normalt blir det ca 5-10cm kvar i tanken efter tömning på grund av sugrörets normala avstånd från botten och det slam som runnit utefter tankväggarna.

Om det är mer än 30 cm vätska kvar i tanken är det troligtvis något fel.

Till exempel:

• Sugröret når inte tillräckligt långt ner i tanken, eller den kan vara otätt så att det kommer in luft under tömningen.

• Det kan vara läckage så att WC-tanken fylls med vatten från t ex. en läckande toalettstol eller från en spricka i tanken eller rören så att vatten rinner in från marken. – en eventuell läcka kan man ibland lyssna sig till genom att ta bort manluckan eller locket till sugrören och lyssna om det droppar i tanken.

• För att kontrollera om toalettstolen läcker kan man strö något pulveraktigt på kanterna i toaletten, då ser man om det blir rinnmärken. Man kan också titta efter krusningar på vattenytan eller stänga av vattentillförseln till toalettstolen.

WC-brunn

Titta om den tjocka slamkakan är borta. Ta en lång pinne och känn om det finns något slam i botten på 1:a kammaren, där slammet stannar först. Om det inte finns någon slamkaka och inte något bottenslam är brunnen tömd.

 • Det är helt normalt att det står vatten i brunnen efter tömning. Detta vatten kommer från eventuella spolningar i huset, från en läcka mellan brunnsringarna eller vatten som rinner tillbaka från infiltrationen.
 • Det kan även ligga lite tunt slam eller skum på vattenytan och det kommer från kanterna på brunnen eller från eventuella spolningar som hunnit utföras i toaletten.

BDT-brunn

Samma gäller här som för WC-brunnen!

Besiktning av slamtank

För att installera slamtank krävs tillstånd från din kommuns miljökontor. Nedan hittar du blanketter för respektive kommun. Besiktningen är kostnadsfri.

Nynäshamn, Haningelänk till annan webbplats
Huddingelänk till annan webbplats
Salemlänk till annan webbplats
Botkyrkalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Extra tömning av slam

 • Du ringer in/fyller i formuläret när du behöver en tömning, utanför ditt ordinarieschema.
 • Denna tömning sker då på den dagen vi är i din kommun/ort.

Följande dagar är vi i respektive kommun/ort

Måndag: Botkyrka, Salem och Dalarö
Tisdag: Haninge (ej Hemfosa och Muskö)
Onsdag: Huddinge
Torsdag: Nynäshamn och Hemfosa
Fredag: Muskö

Vi tömmer ej slam på röda dagar

Beställ extra tömning


Observera att det är mycket viktigt att märka upp din fastighet och anläggningen med vimpel så att den lätt kan hittas. Vägen fram till tanken måste vara framkomlig.
Slamvimpel
Slamvimpel

Kunduppgifter