SRV använder cookies (kakor) för att se till att du får så bra service som möjligt på srvatervinning.se. Om du forsätter att använda vår hemsida godkänner du användningen av cookies. Klicka här för att läsa mer om cookies.

Farligt avfall

Farligt avfall

Allt avfall som är farligt för oss människor och vår miljö klassas som "farligt avfall" och ska aldrig läggas i soppåsen eller hällas ut i avloppet. Det kan vara giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt. Att sortera ut farligt avfall är den viktigaste sortens källsortering du kan göra som privatperson.

Exempel på Farligt avfall:

 • Aerosolspray, hårspray och spraydeodorant. 
 • Bekämpningsmedel, insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel.
 • Diverse kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
 • Diverse oljor, spillolja, smörjolja och motorolja.
 • Fotokemikalier, fix och framkallningsvätska.
 • Färg-, lack- och limrester nagellack, burkar med intorkad färg, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg räknas hit. Burkar med rester av vattenlöslig färg hanteras även i samma insamlingssystem som farligt avfall.
 • Kvicksilverhaltiga material, äldre febertermometrar.
 • Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
 • Mediciner och läkemedel. Lämnas till apotek.
 • Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
 • Småbatterier. Knappcellsbatterier, mobilbatterier, alkaliska batterier. En hel del apparater och leksaker har inbyggda batterier och om du inte kan ta loss det lämnar du hela apparaten till insamling av elavfall. Batteriholkar för småbatterier finns i många butiker samt vid återvinningsstationerna för förpackningar och tidningar.
 • Bilbatterier.
 • Vi på SRV hanterar vattenbaserad färg som farligt avfall.

Lämnas här

Farligt avfall lämnar du vid en miljöstation. Miljöstationen är ett rött plåtskåp som finns på samtliga återvinningscentraler, läs mer om ÅVC här

Lämna det farliga avfallet i originalförpackning eller i annan tät förpackning som du märker upp med vad den innehåller. Små batterier kan även lämnas i batteriholkar vid återvinningsstationerna. Du kan även mot en avgift beställa hämtning av farligt avfall.

Företag lämnar sitt farliga avfall direkt till vår anläggning för farligt avfall på Sofielund mot en avgift. Kontakta kundservice för mer information.

Tänk på att

 • Farligt avfall måste hanteras varsamt.
 • Se till att inget farligt avfall, till exempel batterier eller lösningsmedel, hamnar i soppåsen.
 • Aldrig spola ut färg, lösningsmedel eller annat farligt avfall i avloppet.
 • Inte blanda olika medel.
 • En bra tumregel är att om en kemisk produkt är märkt med varningstext så bör den hanteras som farligt avfall.
 • Som hushållskund får du som mest lämna tio liter lösningsmedel, bensin, diesel eller spillolja per besök.

Vad händer sen med det farliga avfallet?

Vi transporterar avfallet till sektionen för farligt avfall på vår återvinningsanläggning Sofielund. Där arbetar kemiutbildad personal med att identifiera och klassificera innehållet i flaskor och burkar. En del kan renas och återvinnas, annat måste förstöras under trygga former och med omfattande rening av rökgaserna. En del material behandlas genom våtkemisk tvätt. I vissa fall förekommer specialdeponering.

Mycket av det farliga avfallet skickas vidare till företaget Svensk Avfallskonvertering (SAKAB) i Kumla för vidare behandling. Kadmium och bly kan användas i nya batterier. Nickel återvinns som nytt material. Kvicksilver långtidslagras. Vanliga hushållsbatterier långtidsförvaras i väntan på behandlingsmetod.