Utskick om felsorteringsavgift

I januari 2020 gick vi ut med ett informationsbrev till samtliga privatkunder med matavfallssortering angående en felsorteringsavgift. Brevet är enbart ett allmänt informationsbrev som gått ut till samtliga enbostadshuskunder som sorterar ut sitt matavfall.

Vi har en miljöstyrande taxa. Det innebär att du som valt abonnemang matavfallssortering får en lägre taxa som tack för att du ger vår miljö och vårt klimat en skjuts i rätt riktning. Tillsammans med dig kan vi minska utsläppen av koldioxid i atmosfären samt minska beroendet av konstgödsel inom jordbruket.

Genom att välja matavfallssortering ingår du en överenskommelse med SRV återvinning och din kommun om att sortera ut matavfall. Det betyder att du som kund åtar dig visst ansvar att faktiskt använda det bruna kärlet och sortera matavfall då din miljöinsats ger dig en lägre taxa.

När annat än matavfall hamnar i det bruna kärlet riskerar det förstöra ett helt lass med korrekt sorterat matavfall. Detta drabbar dig som sköter din matavfallssortering då det kan tillintetgöra miljöinsatsen samt tvinga oss till en större höjning av taxan. Därför har vi tillsammans med din kommun beslutat att införa en felsorteringsavgift för att säkra kvalitén på matavfallet.

Brevet som gått ut är enbart en första information till samtliga kunder i enbostadshus med abonnemang matavfallssortering. Att du mottagit brevet betyder inte att vi anser oss hittat brister i din sortering. De kunder som vi önskar se en förbättring hos blir meddelade. 

Läs mer om felsorteringsavgiften här