Nyheter & Press - SRV
Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyheter & Press

 • Mette Holst ny vd för SRV återvinning AB

  Nyhet 2018-05-24: Styrelsen för SRV återvinning AB har utsett Mette Holst till ny vd. Mette har tidigare varit tf vd på Telge Återvinning AB och controller i Södertälje Hamn. Idag är hon ekonomichef på Social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun. Mette Holst tillträder rollen som vd den 27 augusti 2018.
 • Bengt Svenander utsedd till tf vd i SRV återvinning

  Press 2017-11-16: SRVs styrelse har i dag beslutat att utse Bengt Svenander till tf vd för SRV återvinning. Bengt ersätter Kajsa Hedberg som lämnade företaget i slutet av oktober.
 • SRVs styrelse har entledigat företagets vd

  Nyhet 2017-10-27: SRVs styrelse har idag beslutat att avskilja Kajsa Hedberg från sitt uppdrag som vd för företaget. Beslutet innebär att Kajsa Hedberg lämnar SRV med omedelbar verkan.
 • Nya certifikat

  Nyhet 2017-08-24: SRV har nu erhållit certifikaten ISO 9001 och ISO 14001 för insamling, transport, återvinning och behandling av avfall.
 • Stopp för förpackat matavfall

  Nyhet 2017-08-22: På grund av kapacitetsproblem kan vi inte ta emot förpackat matavfall på vår förbehandlingsanläggning på Gladö. Gäller under 2017.
 • Ny plats för Mobil ÅVC på Dalarö

  Nyhet 2017-08-21: Mobil ÅVC i Dalarö flyttar till Dalaröhallens parkering
 • Årets första nummer av Mitt SRV

  Nyhet 2017-04-24: I helgen delades årets första nummer av Mitt SRV ut till samtliga hushåll i våra kommuner!
 • Nu ska det bli ännu mer baconbränsle och grötgödsel av Södertörnsbornas matavfall

  Press 2016-10-10: Det är ingen hemlighet att vi i Stockholmsregionen är rätt dåliga på att samla in matavfall, i jämförelse med övriga landet. Antalet ton matavfall som omvandlas till biogas och biogödsel är förhållandevis låga. Men nu ska det bli ändring på det.
 • Ny skyltning på ÅVC

  Nyhet 2016-07-27: Från och med den 29 juli ändras skyltningen på SRVs återvinningscentraler (ÅVC).
 • Reuse reduce remake

  Nyhet 2016-07-22: På 50-talet genererade genomsnittssvensken 25 kg avfall år idag är den siffran uppe i 510 kilo avfall per år — men den siffran går att ändra med lite vilja och kunskap.
1 2 3