Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyheter & Press

 • Julnumret av mitt SRV

  Nyhet 2018-12-15: I helgen delas årets tredje och sista nummer av Mitt SRV ut i våra kommuner. I julnummer kan du läsa om hur man kan äta sig klimatsmart, tips för en hållbar jul och livet för en medarbetare på Farligt avfall. Så har vi såklart med den populära korsordstävlingen där du kan vinna biobiljetter!
 • Mitt SRV nr 2 2018

  Nyhet 2018-10-06: I helgen delas årets andra nummer av Mitt SRV ut i våra kommuner. I höstens nummer kan du läsa om bland annat Båtskroten, tips för en hållbar vardag och livet på kundservice. Så har vi såklart med den populära korsordstävlingen där du kan vinna biobiljetter!
 • Mette Holst ny vd för SRV återvinning AB

  Nyhet 2018-05-24: Styrelsen för SRV återvinning AB har utsett Mette Holst till ny vd. Mette har tidigare varit tf vd på Telge Återvinning AB och controller i Södertälje Hamn. Idag är hon ekonomichef på Social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun. Mette Holst tillträder rollen som vd den 27 augusti 2018.
 • Bengt Svenander utsedd till tf vd i SRV återvinning

  Press 2017-11-16: SRVs styrelse har i dag beslutat att utse Bengt Svenander till tf vd för SRV återvinning. Bengt ersätter Kajsa Hedberg som lämnade företaget i slutet av oktober.
 • SRVs styrelse har entledigat företagets vd

  Nyhet 2017-10-27: SRVs styrelse har idag beslutat att avskilja Kajsa Hedberg från sitt uppdrag som vd för företaget. Beslutet innebär att Kajsa Hedberg lämnar SRV med omedelbar verkan.
 • Nya certifikat

  Nyhet 2017-08-24: SRV har nu erhållit certifikaten ISO 9001 och ISO 14001 för insamling, transport, återvinning och behandling av avfall.
 • Stopp för förpackat matavfall

  Nyhet 2017-08-22: På grund av kapacitetsproblem kan vi inte ta emot förpackat matavfall på vår förbehandlingsanläggning på Gladö. Gäller under 2017.
 • Ny plats för Mobil ÅVC på Dalarö

  Nyhet 2017-08-21: Mobil ÅVC i Dalarö flyttar till Dalaröhallens parkering
 • Årets första nummer av Mitt SRV

  Nyhet 2017-04-24: I helgen delades årets första nummer av Mitt SRV ut till samtliga hushåll i våra kommuner!
 • Nu ska det bli ännu mer baconbränsle och grötgödsel av Södertörnsbornas matavfall

  Press 2016-10-10: Det är ingen hemlighet att vi i Stockholmsregionen är rätt dåliga på att samla in matavfall, i jämförelse med övriga landet. Antalet ton matavfall som omvandlas till biogas och biogödsel är förhållandevis låga. Men nu ska det bli ändring på det.
1 2 3