Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tillbaka till listan

Nu ska det bli ännu mer baconbränsle och grötgödsel av Södertörnsbornas matavfall

Press 2016-10-10

Det är ingen hemlighet att vi i Stockholmsregionen är rätt dåliga på att samla in matavfall, i jämförelse med övriga landet. Antalet ton matavfall som omvandlas till biogas och biogödsel är förhållandevis låga. Men nu ska det bli ändring på det.

Det är ingen hemlighet att vi i Stockholmsregionen är rätt dåliga på att samla in matavfall, i jämförelse med övriga landet. Antalet ton matavfall som omvandlas till biogas och biogödsel är förhållandevis låga. Men nu ska det bli ändring på det.

I Sverige slängs varje år ungefär en miljon ton matavfall i soppåsarna. En miljon ton som istället kan användas som biogödsel på åkermark och drivmedel till bussar, taxibilar och sopbilar.

- Endast en fjärdedel av allt matavfall i Stockholmsregionen sorteras rätt. I SRVs fem ägarkommuner sorterar ca 40 % av hushållen ut sitt matavfall.

Därför görs nu en gemensam satsning av länets kommuner för att uppmärksamma och informera invånarna i regionen om vikten av att sortera ut matavfallet och hur man enkelt kommer igång.

Det finns ett nationellt mål som säger att minst hälften av allt matavfall ska sorteras ut och tas omhand år 2018. Kommunerna i Stockholms län har tillsammans nått ungefär halvvägs.

- Med väldigt enkla medel kan alla i Stockholmsregionen bidra till att nå det här målet genom att sortera ut sitt matavfall och därmed förbättra miljön när fler bussar och bilar kan drivas med biogas istället för fossila bränslen, säger Teresa Frykman kommunikationschef på avfallsbolaget SÖRAB och regional presskontakt för kampanjen.

Det finns ett nationellt mål som säger att minst hälften av allt matavfall ska sorteras ut och tas omhand år 2018. Kommunerna i Stockholms län har tillsammans nått ungefär halvvägs.

Kontaktpersoner

Regional presskontakt för kampanjen
Teresa Frykman, SÖRAB
Tel: 08-505 804 04
E-post: teresa.frykman@sorab.se

Lokal presskontakt
Maria Pettersson, SRV återvinning AB
E-post: maria.pettersson@srvatervinning.se
Tel: 08-522 237 83