Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tillbaka till listan

Vi går över till kvartalsfakturering

Nyhet 2019-12-09

Varje år sedan urminnes tider har vi på SRV gått ut med våra fakturor till alla privatkunder en gång om året och det i början av varje nytt år. Nu är det slut med det!

Många kunder har länge önskat få sin faktura kvartalsvis och därför gjorde vi valet att nu gå över till kvartalsfakturering. Från och med 1 januari 2020 kommer vi att enbart erbjuda kvartalsfakturering för dig som privatkund. Det betyder att ditt hushåll kommer faktureras för sophämtningen fyra gånger om året istället för en gång om året.

Fakturorna gäller den kommande perioden, det vill säga förskottsbetalning. Fakturan som kommer i januari gäller då januari, februari och mars, nästa faktura som kommer i april gäller april, maj och juni och så vidare.

Ju färre papper desto gladare miljö

Det ökade faktureringsintervallet ger riskerar dock en större miljöpåverkan när det kommer till antalet pappersfakturor. Tidigare år har vi gått ut med cirka 40 000 pappersfakturor till våra privatkunder en gång om året. Nu när vi byter till att fakturera fyra gånger om året kan den siffran komma att fyrdubblas.

Eftersom vi värnar om miljön önskar vi att du som kund går över till att betala dina fakturor via e-faktura eller autogiro istället. Det blir både smidigare för dig och bättre för miljön genom minskad pappersåtgång.

Gör upp själv vid ägarbyte

När du som kund säljer din fastighet och lämnar över till den nya ägaren kommer det att bli upp till er att göra upp om eventuella betalda fakturor från SRV. Möjligheten att låta oss på SRV kreditera dig som säljer samt fakturera nya ägaren tas bort vid årsskiftet 2019-2020.

Vid årsfakturering kunde vi motivera tjänsten att vi gör upp fakturan åt dig som kund eftersom det kunde röra sig om halvår eller mer som du betalat för. Med kvartalsfakturering blir de administrativa kostnaderna så höga att vi väljer ta bort det alternativ.

Mer information

Du som kund ska inte påverkas på annat sätt än att du får en faktura var fjärde månad med en fjärdedel av din sophämtningsavgift. Mer information och vanliga frågor hittar du här