Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Driftinformation från SRV

 • Förseningar i Kagghamra, Sibble, Tumba och Rönninge

  2019-03-04: Del av dagens sophämtning står pga sjukdom i Kagghamra/Sibble. Detta kommer köras ikapp imorgon bitti. Hämtning av matavfall i Tumba/Rönninge är försenad pga bilproblem och verkstadsbesök. Vi kommer att fortsätta med körningen imorgon. Kunder som inte fått sitt avfall hämtat ombeds låta sina kärl stå framme tills det vi har tömt dem.
 • Försening Sorterahemma i Tullinge

  2019-02-26: Delar av hämtningen av Sorterahemma kärl 1 i Tullinge är försenad på grund av verkstadsbesök. Vi kommer att fortsätta med körningen imorgon bitti. Kunder som inte fått sitt avfall hämtat ombeds låta sina kärl stå framme tills det vi har tömt dem.
 • Försening Sorterahemma kärl 1 i Kynäs/Stuvsta

  2019-02-20: På grund av sjukdom ligger vi efter med sophämtningen av Sorterahemma kärl 1 i Kynäs/Stuvsta. Kunder som inte fått sitt avfall hämtat ombeds låta sina kärl stå framme tills det vi har tömt dem.
 • Förseningar av hämtning

  2019-02-19: Vi har tyvärr förseningar i hämtning i Tullinge, Vista/Västra och Solgård.
 • Förseningar av hämtning i Tumba/Uttran, Stuvsta/Kräppla

  2019-02-18: Vi har tyvärr förseningar i hämtning i Tumba/Uttran och Stuvsta/Kräppla.
 • Förseningar av hämtning i Stuvsta och Segersäng

  2019-02-15: Vi har tyvärr förseningar i hämtning i Stuvsta och Stensängen.
 • Försenad sophämtning torsdag

  2019-02-14: Vissa förseningar i sophämtningen i Stuvsta och stensängen.
 • Försenad sophämtning

  2019-02-13: Vi har fortfarande vissa förseningar i sophämtningen. Kunder som ej fått sitt avfall hämtat ombeds låta sina kärl stå framme tills det att vi tömt dem.
 • Vissa förseningar i sophämtningen

  2019-02-12: Vissa förseningar i sophämtningen i Stuvsta, Huddinge och Tullinge.
 • Försenad hämtning av Sorterahemma

  2019-02-11: Vi har fortfarande vissa förseningar med sophämtningen av Sorterahemma på dessa platser: Myrängen/Gladö kvarn och Vidja/Svartvik/Högmora. Dessa kommer att tömmas under veckan. Kunder som ej fått sitt avfall hämtat ombeds låta sina kärl stå framme tills det att vi tömt dem.