Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Driftinformation från SRV

 • Driftinformation torsdag

  2018-03-01: Tyvärr ligger vi fortfarande efter i sophämtningen i vissa områden men arbetar för full med att köra ikapp innan veckan är slut. Följande områden ombeds låta sina kärl stå framme tills det att de blivit tömda.
 • Förseningar i sophämtning till följd av det kraftiga snöfallet

  2018-02-28: Precis som många andra samhällsfunktioner påverkas sophämtningen av det kraftiga snöfallet vi upplevt under onsdagen. Här kommer en uppdatering om hur vi ligger till i sophämtningen och vad du som kund ombeds att göra!
 • Sophämtning Huddinge

  2018-02-27: Vi ligger efter i hämtningen av matavfall och restavfall på Skogsduvevägen, Fågelvägen, Banbyggarvägen. Boende på dessa gator ombeds låta kärlen stå framme så tömmer vi dem under morgondagen, onsdag 28/2.
 • Förseningar i sophämtningen på grund av rådande väderlek

  2018-02-27: Stora snömängder och drivbildning som begränsar framkomligheten gör att sophämtningen tar lite längre tid än vanligt. Detta medför förseningar som gör att vi hämtar senare än vanligt.
 • Inställd sophämtning

  2018-02-27: På grund av det kraftiga snöfallet som medför dålig sikt och framkomlighet blir vi tvungna att avvakta med sophämtningen i Ådran, Segersäng, Muskö, Muskövägen och Gamla Nynäsvägen.
 • Förseningar pga snöoväder

  2018-01-17: På grund av snöovädret i Stockholmstrakten så har vi haft en del svårigheter i dag (2017-01-17) med sophämtningen i områden med backiga vägar som inte har varit sandade och plogade. Vi kommer givetvis att göra nya försök att hämta under veckan och vi bör hunnit ikapp innan helgen.
 • Försenad/utebliven sophämtning Sorterahemma Huddinge

  2018-01-09: På grund av fordonshaveri ligger vi efter i hämtschemat för Sorterahemma kärl 1 i Glömsta och Vista, Huddinge. Låt kärlen stå framme så tömmer vi dessa under morgondagen.
 • Försenad sophämtning Muskö

  2018-01-04: Vi ligger efter i sophämtningen på Muskö och kunder som skulle haft sophämtning idag, torsdag 4/1, får sina kärl tömda imorgon fredag istället. Låt därför kärlen stå kvar vid farbar väg.
 • Öppettider och sophämtning under jul och nyår 2017-2018

  2017-12-21: Här hittar du information om hur vi har öppet och hämtar dina sopor under jul och nyår.
 • Försenad sophämtning Rönninge/Salem

  2017-12-12: På grund av halka ligger vi efter i sophämtningen på vissa gator i Rönninge och Salem. Vi gör ett nytt försök att komma fram under morgondagen så låt sopkärl stå framme vid vägen till du fått tömt.