Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tillbaka till listan

Förseningar i sophämtningen

2019-02-04

Vi ligger för närvarande efter i sophämtningen i ett flertal områden. Kunder som ej fått sitt avfall hämtat ombeds låta sina kärl stå framme och se till att det är skottat runt kärlen tills det att vi tömt dem.

 

Sorterahemma kärl 2
Tumba - töms under tisdagen
Sorterahemma kärl 1
Rönninge/Salem - töms under tisdagen
Hushållsavfall
Segeltorp/Smista - töms under tisdagen
Gatorna som är drabbade av förseningen är: 
Fornminnesvägen – bilar parkerade längs med ena sidan, kunde ej komma in på gatan.
Borgbacken
Strigfinnarvägen
En del utav Värnstigen
Stigmansvägen
Gamla Södertäljevägen
Blombacken
Altartorpsvägen
OffervägenPer Hiertas väg
Rättarevägen
Hemängsvägen
En liten del utav Hagvägen
Oliweblads väg
Patron Bergs väg
Mäster Lorentx väg
Skyttelstigen
En liten del utav Clement skrivares väg

Sorterahemma kärl 2
Tumba - töms under tisdagen

Sorterahemma kärl 1
Rönninge/Salem - töms under tisdagen

Hushållsavfall
Segeltorp/Smista - töms under tisdagen

Gatorna som är drabbade av förseningen är: 
Fornminnesvägen – bilar parkerade längs med ena sidan, kunde ej komma in på gatan.
Borgbacken
Strigfinnarvägen
En del utav Värnstigen
Stigmansvägen
Gamla Södertäljevägen
Blombacken
Altartorpsvägen
Offervägen
Per Hiertas väg
Rättarevägen
Hemängsvägen
En liten del utav Hagvägen
Oliweblads väg
Patron Bergs väg
Mäster Lorentx väg
Skyttelstigen
En liten del utav Clement skrivares väg