Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tillbaka till listan

Hjälp din sophämtare i vinter!

2020-02-27

Vinter bjuder inte bara på vita vidder och snögubbar, den kan även ställa till det för oss som ska hämta ditt avfall och för dig som kund. Olika faktorer leder till att det kan ta längre tid än vanligt att tömma alla kärl och vi ber om både din hjälp inför varje tömning och ditt överseende om du inte får hämtat på exakt utsatt dag.

Halkan och modden ställer till det för tunga bilar

Vinterproblem med sophämtningen kan bero på dåligt snöröjda vägar och halka. Det är flera kunder som frågar varför sopbilar kör fast om inte andra bilar kör fast. Det finns några förklaringar till detta.

En sopbil väger väldigt mycket och när den kommer på glid finns det inget som stoppar den. Det är chaufförens ansvar att göra en bedömning om det ens är möjligt att köra på underlaget. Eftersom säkerheten har högsta prioritet så kan chauffören välja att avvakta med hämtningar om han bedömer att underlaget inte är farbart och då gör vi nya försök så snart väglaget anses vara bättre.

De flesta som kör bil vet att när det är moddigt, spårigt och dåligt snöröjt gäller det att hålla en jämn fart och att om man tvingas sänka farten mycket eller måste stanna mitt i modden eller i djup snö, så är det svårt att komma loss igen.

Sopbilarna måste ju stanna vid varje sopkärl och därför riskerar de att hamna i den här situationen hela tiden. Dessutom kan de inte alltid köra i de spår som eventuellt redan finns i vägbanan. De kan behöva köra längre till höger för att nå kärlet med den automatiska arm som lyfter upp sopkärlen och tömmer dem i bilen.

Snön ställer till det för kärlen

Snö utgör ett hinder när vi ska tömma kärl. Restavfall och matavfall hämtas med en så kallad tvåfackssidlastare. Tvåfackssidlastaren har en hydraulisk arm som plockar upp kärlen och tömmer de två avfallstyperna i separata fack. Därför det viktigt att det är generöst skottat och sandat fram till och runt kärlen så att bilen och armen når dem. Tänk på att även snö på locken måste skottas bort.

Sorterahemma-kärl töms manuellt, det vill säga att chauffören går ur bilen och hämtar kärlet som ska tömmas i bak på bilen. När kärl blivit insnöade eller om det är halt så utgör detta en arbetsmiljörisk och då har vi inte möjlighet att tömma dem. Så se till att skotta och sanda rejält inför nästa tömning!

 

Temperaturskillnader kan ställa till det för matavfallet

När temperatur skiftar mellan plus- och minusgrader finns risken att matavfallspåsarna fryser fast i kärlen. Det är viktigt att se till att matavfallet du lägger i påsarna är så torrt som möjligt, låt avfallet rinna av i vasken innan. Våra chaufförer gör vad de kan för att lossa på påsarna vid tömning men det är du som kund som har ansvaret om det skulle finnas matavfallspåsar kvar i kärlen efter tömning. Om avfallet är fastfruset vid ordinarie hämtning gör vi inga extrahämtningar utan debitering.

Tips för vintrig matavfallssortering

• Låt matavfallet rinna av ordentligt i vasken så att det blir så torrt som möjligt när du lägger det i papperspåsen.

• Använd påshållaren du fick av oss. Den hjälper till att ventilera papperspåsen.

• Lägg en tidning i botten på avfallskärlet (facket för matavfall) under vintern.

• Är din papperspåse fuktig kan du som har det bruna matavfallskärlet använda hyllan som är monterad i kärlet. Ställ din påse på hyllan så den fryser tills nästa påse byter av den. För dig som har Sorterahemma rekommenderar vi att du ställer ut påsen någon timme innan du slänger den så den hinner frysa (ställ den så att inte fåglar kommer åt den) 

• Lägg tidningspapper i botten av kärl och påse, en vanlig dagstidning där du klippt bort "ryggen".


Om papperspåsen redan frusit fast i kärlet

• Du kan lossa papperspåsarna före tömning genom att stöta ett kvastskaft mot dem i kärlet. Skulle några papperspåsar ändå finnas kvar i kärlet efter tömning lossar de när det tinar. De flesta brukar ändå ha plats kvar till nästa tömning och vid kyla orsakar matavfallet inte luktproblem.

 

Tips för att hjälpa din sophämtare

• Skotta och sanda hämtningsvägen så att den blir is- och snöfri.

• Ta bort snövallar mot gatan.

• Ploga och sanda tillfartsvägar från allmän väg.

• Skotta generöst runt kärlen och ta bort snö från sopkärlens lock (extra viktigt för dig som har Sorterahemma då den sophämtningen sker manuellt).

 

Så ställer du kärlen

• att kärlen står på plant underlag i gatunivå

• att kärlen står högst 1,5 meter från körbar väg

• att du lämnar fritt utrymme runt kärlen (minst 50 centimeter)

• att området ovanför kärlen är fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar

• att kärlen står på plats från klockan 06.00 tömningsdagen

• att ev. fastfruset avfall är lösgjort. Om avfallet är fastfruset vid ordinarie hämtning gör vi inga extrahämtningar utan debitering.

• att det inte finns trappor eller andra avsatser mellan kärlen och sopbilen

• att det ska vara lätt att ta tag i handtaget på lockets baksida och rulla sopkärlet till bilen (Sorterahemma)