Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tillbaka till listan

Torsdagens förseningar i sophämtningen

2019-02-07

Här kommer torsdagens uppdatering gällande försenad sophämtning. Kunder som ej fått sitt avfall hämtat ombeds låta sina kärl stå framme och se till att det är skottat runt kärlen tills det att vi tömt dem.

Sorterahemma kärl 1 – Kynäs
En liten del utav onsdagens körning står än efter dagens jobb. Kommer fortsätta köras under morgondagen.

Sorterahemma kärl 2 – Segeltorp
En del utav torsdagens körning står, men kommer fortsättas med under morgondagen. 

Hushållsavfall – Fullersta
En del utav dagens körning står. Kommer fortsätta köras imorgon bitti, innan fredagens körning påbörjas.

De drabbade gatorna är:
Starrvägen
Krokvägen
Färgstigen
Högvägen
Slipgränd
Ringvägen
Mellanvägen
Krokvägen
Mönjestigen
Kantvägen
Skiftesvägen
Skogsvägen 

Från onsdagens körning står fortfarande:
Tolvmansvägen
Notariestigen
Tolvmansstigen
Pinnmovägen
En liten del utav Vassvägen
På grund av halka.

Hushållsavfall – Rosenhill/Vårdkasen/Västra Solgård
En liten del står ifrån dagens körning. Kommer fortsättas med direkt imorgonbitti och köras klart.

De drabbade gatorna är:
Gamla Tullingevägen
Kasvägen
Annerstavägen
Herkulesvägen
Orionvägen
Polluxvägen
Lilla Björnvägen
Torsvägen
Liden
Fågelsångsvägen – avspärrad med byggstaket mot Midsommarvägen, finns ingen vändmöjlighet.