Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Storsäck

Storsäck

Här har vi vår storsäck, en säck på cirka 1 kubikmeter för osorterat avfall. En smidig lösning när du rensar förrådet, trädgården eller bygger om. Du fyller säcken och beställer hämtning. Vi hämtar och sorterar för återvinning.

Säcken beställer du här eller via vår kundservice och betalar via faktura, säcken levererar vi hem till dig.  

Vi hämtar inom Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem, där det finns fast landförbindelse. Vi hämtar inom fem vardagar mellan kl 06.00-15.00.

Beställ storsäck här

PRIS FÖR storsäck INKLUSIVE UTKÖRNINGSAVGIFT pris ink moms
1 säck 285 kr
2 säckar 452 kr
3 säckar 618 kr
4 säckar 784 kr
5 säckar 950 kr
Fler säckar? Kontakta kundservice
PRIS FÖR HÄMTNING AV STORSÄCK pris ink moms
1 säck 800 kr
2 säckar 1 250 kr
3 säckar 1 700 kr
4 säckar 2 150 kr
5 säckar 2 600 kr

Fler säckar?

 

Kontakta kundservice

 

Beställ storsäck här

Vad kan du slänga?

Betong, brännbart, frigolit, gips, glas, glasfiber, isolering, kakel, metaller, papper, plast, porslin, presenning, schaktmassor, skrot, speglar, spånskivor, sten, tegel, textilier, trä, trädgårdsavfall, wellpapp.

Släng inte

Hushållsavfall, asbest, farligt avfall och elektronik får inte läggas i storsäcken.

Om avfallet innehåller avfallstyper/föremål som inte får förekomma eller deklarerats tar SRV ut hanteringsavgifter för dessa avvikelser beroende på avvikelsens storlek/mängd - se prislista eller kontakta kundservice 0200-26 46 00.

Hittar vi farligt avfall i storsäcken hämtar vi den inte. Andra material som inte är farligt avfall och inte hör hemma i säcken debiterar vi enligt gällande prislista.

Placering och transportväg

Eftersom säcken blir tung när du fyllt den är det viktigt att placera den så vi kommer åt den med kranbil, högst 5 meter från körbar väg med fri höjd för lyftkranen. Vägen fram till hämtstället ska hålla för stor lastbil, 3 meter bred. Dessutom bör vi kunna vända bilen vid hämtstället. Vi hämtar även till exempel Big bag och Bauhaussäckar.