Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Taxor och avgifter

SRV återvinning har en av landets lägsta soptaxor. Det beror delvis på att hushållen i våra kommuner är så duktiga på att sortera, det kostar pengar att förbränna sopor.

All avfallshämtning betalas i förskott. Som fastighetsägare betalar du för hämtning även om det inte finns något avfall vid hämtningstillfället. Det gäller även om hämtningen inte kan utföras på grund av olika hinder som gör att vi inte kan komma åt kärlet. Från och med 2008 gäller en och samma renhållningstaxa för de olika kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem.

Byte av kärlstorlek
Byte av storlek på sopkärlet kan göras högst en gång om året. Varje hushåll får byta sopkärl avgiftsfritt en gång, därefter kostar varje byte 506 kr inkl. moms (2019).

Taxor för villor och enbostadshus


Basutbud åretruntboende 2019

Matavfallssortering: 1 788 kr/år
Sorterahemma: 2 258 kr/år
Osorterat: 2 630 kr/år

Taxor för sophämtning enbostadshus 2019 
Taxor för slamtömning 2019
Taxor för latrinhämtning 2019
Taxor för gemensamhetsanläggningar åretruntboende 2019

Taxor och avgifter för Fritidshus och kolonilotter

Taxor för fritidshus 2019
Taxor för slamtömning 2019
Taxor för latrinhämtning 2019

Om du önskar årets tax- och avgiftsdokumenten i originalformat, underlaget som kommunen använt som beslutsunderlag, är du välkommen att kontakta kundservice.

Tyck till om taxan

Vi tar gärna emot förslag till förändringar och förenklingar kring taxans utformning. Redan i början av 2019 börjar vi arbetet med att utforma förslag till taxorna för 2020, så var med och påverka.

Mejla ditt förslag till faktura.fraga@srvatervinning.se och ange "Förslag till 2020 års taxa" i ämnesraden.