Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beräkna din sophanteringsavgift

Här kan du räkna ut vad du hamnar på för årskostnad beroende på vad du väljer för abonnemang, tilläggstjänster och tillval. Har du frågor rörande din faktura är du välkommen att kontakta kundservice.

Vad du kan välja för alternativ i taxekalkylatorn nedan beror på var fastigheten är belägen samt hur den nyttjas. Det finns fortfarande områden i våra kommuner som inte har möjlighet att välja matavfallssortering eller Sorterahemma. Om du är osäker på vad vi kan erbjuda dig är du välkommen att kontakta kundservice.

Fritidshus kan inte välja matavfallssortering i separat brunt kärl.

Grundavgift är samma för samtliga kunder. I den grundläggande taxan ingår till exempel obegränsat antal besök till våra återvinningscentraler samt tillgång till miljöstationer för farligt avfall. Det finns en grundavgift för året-runt-hämtning och en för säsongshämtning (fritidshus)

Rörlig avgift är den delen av din årskostnad som påverkas av ditt val av hämtnintervall, kärlstorlek samt om du delar kärl med en granne.

Öresavrundning uppåt tillämpas vid >50 öre. 

Bostadtyp

Här väljer du vilken typ av fastighet abonnemanget gäller

Om du bor permanent i fastigheten väljer du alternativet Enbostadshus/Villa. Nyttjas fastigheten endast under sommarsäsongen väljer du alternativet Fritidshus.
Läs mer om vad vi erbjuder enbostadshus och fritidshus här


Detta fält är obligatoriskt
Välj abonnemang

Här väljer du hur du vill sortera dina sopor

Utsortering av matavfall är bra för miljön och därför har vi valt att premiera kunder som väljer detta abonnemang genom att ge dem en lägre avgift. Majoriteten av enbostadshusen kan idag erbjudas matavfallssortering i ett separat kärl.
Läs mer om matavfallssortering i det bruna kärlet här

Utsortering av matavfall i hemkompost är ett alternativ till att sortera sitt matavfall i ett separat brunt kärl. Du får då den högre taxan men med en komposteringsrabatt. Komposten måste vara godkänd av din kommun. Blanketter hittar du här (tänk på att de ska skickas till respektive kommun).

Osorterat brännbart (restavfall) väljer du som inte vill sortera ut ditt matavfall. Du får då den högre taxan. Fritidshuskunder kan enbart välja detta alternativ.

Sorterahemma är en tilläggstjänst som möjliggör utsortering av matavfall, förpackningar, tidningar, lampor och batterier vid tomtgränsen. Du får den lägre taxan + en tilläggsavgift. Läs mer om sorterahemma här

Detta fält är obligatoriskt
Välj behållare för restavfall

Här väljer du vilken storlek på kärl du vill ha

Standardstorleken är 190 liter för restavfallet (osorterat brännbart) och det bruna kärlet för matavfall är alltid 140 liter.

Ju större kärl desto högre avgift. Läs mer om våra kärlstorlekar här


Detta fält är obligatoriskt
Övriga tillval

Här kan du göra tillval som påverkar din totala årskostnad

Du som sorterar ut ditt matavfall kan välja att få ditt osorterade brännbara avfall (restavfallet) hämtat en gång i månaden istället för standarden varannan vecka. Du får då en rabatt på din avgift.

Väljer du att dela sopkärl med en granne får du även en rabatterad avgift.Detta fält är obligatoriskt
Uträkning baserat på
Bostadtyp: Enbostadshus/Villa - helår
Bostadtyp: Fritidshus - sommarsäsong
Välj abonnemang: Utsortering av matavfall i brunt kärl 140 l
Välj abonnemang: Utsortering av matavfall i hemkompost
Välj abonnemang: Osorterat brännbart (enbart grönt kärl)
Välj abonnemang: Sorterahemma - tilläggstjänst
Välj abonnemang: Hämtning restavfall 12 tillfällen per säsong
Välj behållare för restavfall: 140 l kärl för restavfall
Välj behållare för restavfall: 190 l kärl för restavfall
Välj behållare för restavfall: 240 l kärl för restavfall
Välj behållare för restavfall: 190 l kärl för restavfall
Välj behållare för restavfall: 210 l säck för restavfall (inga nya kunder)
Välj behållare för restavfall: 370 l säck för restavfall (inga nya kunder)
Övriga tillval: Månadshämtning av restavfallskärl
Övriga tillval: Delat kärl med granne
Övriga tillval: Delat kärl med granne
Abonnemangskostnad per år