Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

För dig som bor i lägenhet

SRV sköter sophämtningen för dig som bor i lägenhet i Huddinge, Haninge, Salem, Botkyrka och Nynäshamn. När du bor i lägenhet ingår sophämtningen i din hyra och du betalar inget extra för tjänsterna i vårt basutbud. Det är din fastighetsägare eller bostadsrättsföreningens styrelse som ansvarar för sophämtningen i ditt flerbostadshus. Kontakta din förening eller fastighetsägare om du vill hyra gemensam container, ändra i soprummet eller förändra somhämtningen.

Basutbud

Det här ingår i soptaxan för dig som bor i lägenhet:

  • Hämtning av brännbart avfall, icke brännbart avfall och grovavfall.
  • Tillgång till åtta återvinningscentraler för hushållens grovavfall.
  • Tillgång till miljöstationer för farligt avfall. De finns på alla återvinningscentraler.
  • Behandling av kyl och frys gäller bara privatkunder där kyl och frys ingår i producentansvaret. OBS! För transport kontakta din fastighetsvärd.

Renhållningstaxa flerbostadshus 2019

Tilläggstjänster

Utöver tjänsterna som ingår i basutbudet erbjuder vi följande tilläggstjänster för dig som bor i lägenhet.

Fastighetsnära hämtning av förpackningar

Stora fastigheter kan också med fördel ordna så kallad fastighetsnära hämtning av förpackningar. Det betyder att containrar eller stora kärl sätts upp i soprum eller liknande så att hyresgästerna enkelt kan lämna sina förpackningar direkt i anslutning till lägenheten. Prata med din fastighetsägare.

Uthyrning av container

Vi hyr ut container för trädgårdsavfall eller grovsopor så du enkelt kan bli av med avfall från till exempel en renovering eller städdag.

Beställ container

Fastighetsnära hämtning av elavfall

Fastighetsnära insamling av förpackningar. Tala med din fastighetsägare.

Kompostering

Om samtliga i huset komposterar allt organiskt får varje lägenhet avdrag på soptaxan. Kontakta kundservice för mer information

Kärltvätt

Vi tvättar sin sopkärl mot en kostnad. Kärl 1-5 kostar 984 kr (exkl moms) oavsett om du har ett eller fem kärl. Har du sex eller fler kärl kostar de 196 kr/st (exkl moms).

Beställ tvättning av sopkärl

Passerkort

Alla som bor i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salems kommuner lämnar sina grovsopor gratis på alla våra återvinningscentraler (ÅVC). För att besöka ÅVC behöver du ett passerkort. Alla villa- och fritidshuskunder har fått passerkort hemskickade i brevlådan. Du som bor i lägenhet kan du beställa ett kort. Med kortet kommer du in på alla våra åtta återvinningscentraler.

Varför passerkort?

Att lämna avfall på återvinningscentralen ingår i sophämtningstaxan som du betalar. Att vara tillgängliga bara för boende i kommunen leder i förlängningen till mindre mängder avfall på återvinningscentralen. Det ger lägre kostnader för behandling och transport, vilket gör att vi kan hålla nere sophämtningstaxan åt dig som kommuninvånare. Kontakta oss gärna om du har frågor om kortet, kundservice: 0200-26 46 00.

För dig som bor i flerfamiljehus

Bor du i lägenhet eller småhus med gemensam sophämtning i Salem, Botkyrka, Huddinge, Haninge eller Nynäshamn kan du anmäla ditt hushåll för ett kostnadsfritt passerkort här. 

Beställ passerkort 

Om du blir av med ditt kort eller om det har gått sönder

Har du blivit av med ditt kort eller har det gått sönder, kan du mot en avgift beställa nytt kort.

Beställ nytt kort här

Öppettider på våra återvinningscentraler hittar du här

Matavfallssortering

Nu har flerbostadshus på Södertörn möjlighet att sortera ditt matavfall. Som en liten hjälp på traven för BRF:er att bestämma sig så har vi en helt egen sida för matavfallsinsamling på södertörn och du 
hittar den här

Här hittar du det informationsmaterial vi har tagit fram som du enkelt kan skriva ut själv. 

Sorteringsguider

Liten sorteringsguide

Förpackningar och större grovafall


Stora sorteringsguiden för lägenheter

Sorteringsblad återvinningscentralen

Matavfall

Matavfallets ja och nej

Broschyr - så går det till

Kärl och containrar

Våra kärl och containrar