Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Inför besöket

522 204 personer besökte någon av våra åtta återvinningscentraler under 2017. För att ditt och andras besök ska bli så säkert, smidigt och trevligt som möjligt har vi därför några förhållningsregler som vi ber dig som kund ha i åtanke när du lämnar avfall på ÅVC.

 • Endast boende i våra ägarkommuner kan kostnadsfritt lämna avfall på våra åtta återvinningscentraler. Du behöver ett passerkort för att få lämna avfall. Om du inte har ett passerkort kan du beställa ett här.
 • Du får lämna max 3 kbm avfall per tillfälle på återvinningscentralerna
 • Det råder rökförbud på samtliga återvinningscentraler
 • Maxvikt på fordon är 3,5 ton
 • maxhastighet 10 km/h inne på området
 • Max 1 minuts tomgångskörning gäller på samtliga ÅVC
 • Arbetsfordon har företräde
 • Det är förbjudet att ta från containrar, miljöstationen och andra behållare.
 • Våra återvinningscentraler är anpassade för
  bilburna, om du går eller cyklar till din ÅVC ber vi dig att vara uppmärksam på våra
  infarter för att undvika olyckor.
  Våra återvinningscentraler är anpassade förbilburna, om du går eller cyklar till din ÅVC ber vi dig att vara uppmärksam på våra infarter för att undvika olyckor.
 • Företag och verksamheter ska betala för avfallslämning på våra återvinningscentraler. Det gör du genom att beställa ett företagskort. Läs mer om företag på ÅVC här
 • Det är endast du som "ägare" till avfallet som personligen kan lämna det kostnadsfritt, du kan därför inte skicka iväg avfallet med till exempel byggfirman som renoverar hemma hos dig. De ska i sådant fall inneha företagskort.
 • Avfallet ska sorteras enligt anvisningar och ska vara av sådant slag som normalt uppkommer inom hushållet. Här hittar du mer information om hur du sorterar
 • Det är ej tillåtet att lämna oanvända fyrverkerier, ammunition och andra explosiva ämnen på ÅVC. Kontakta istället polisen på 114 14.
 • Brännbart avfall får ej innehålla organiskt avfall, med hushållsavfall jämförligt avfall, textil, mattor, presenningar, takpapp, gummi, PVC, stoppade möbler, ris, löv/gräs, tryckimpregnerat trä, slipers, rör eller gips. 

  Har du tallrikar, muggar, matrester från en fest lämnas det inte som brännbart på ÅVC utan läggs i den vanliga soppåsen/restavfallet. Är ditt kärl för restavfall fullt beställer du en extra hämtning på vår hemsida eller genom kundservice 0200-26 46 00.

 • Vi förbehåller oss rätten att neka personer att lämna avfall kostnadsfritt när vi misstänker att det är avfall från verksamheter och företag.

Tveka inte att kontakta kundservice eller fråga vår kunniga personal på plats vid eventuella frågor!

Tack för hjälpen!