Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nya regler för schaktmassor

Gäller från 1 januari 2017. Möjligheten för hushållskunder att lämna schaktmassor på SRVs återvinningscentraler begränsas till två kubikmeter per månad. Hushållskunder som vill lämna mer än två kubikmeter hänvisas till SRVs återvinningsanläggning på Gladö. Lämning sker mot betalning.

När införs förändringen?

1 januari 2017

Vad gäller för hushållskunder?

Möjligheten för hushållskunder att lämna schaktmassor på SRVs återvinningscentraler begränsas till två kubikmeter per månad. Hushållskunder som vill lämna mer än två kubikmeter hänvisas till SRVs återvinningsanläggning på Gladö. Lämning sker mot betalning.

Var ska schaktmassor lämnas?

Hushållskunder som vill lämna mer än två kubikmeter schaktmassor hänvisas till SRVs återvinningsanläggning på Gladö. Lämning sker mot betalning.

Adress: Holmträskvägen 26, 141 91 Huddinge
Öppettider: Måndag-torsdag 06.30-17.00, fredag 06.30-16.00

Du kan givetvis även lämna ditt avfall vid annan valfri återvinningsanläggning i regionen.

Vad är schaktmassor?

Schaktmassor är bland annat: kakel, tegel, porslin, jord, planglas, klinker, betong, asfalt, jord, sten, grus, marmor, cement, keramik, murbruk, takpannor och isolering.

Varför gör ni förändringarna?

SRV har under en längre tid konstaterat att schaktmassor på återvinningscentraler främst utgörs av bygg- och rivningsavfall från företag och privatpersoner. Det har skett en kraftig ökning av schaktmassor som lämnas på ÅVCerna. Inlämnade mängder har fördubblats under en tioårsperiod. Detta har i sin tur lett till en kraftig ökning av behandlingskostnaderna samt medfört ökade transportkostnader.

Är det bara SRV som inför förändringarna?

SRV kommer liksom fler kommuner och återvinningsbolag i Sverige bli tvungna att begränsa avlämningen av schaktmassor på ÅVC. Bland annat gjorde Stockholm stad under 2014 provtagning av sådant material och hittade både föroreningar och asbest. Stockholm stad beslutade därför att inte hantera liknande material på sina ÅVCer i den form och omfattning som gjorts tidigare.

Vad kostar det?

För prisuppgift hänvisar vi till våra säljare
https://www.srvatervinning.se/Foretag/Kontakta-vara-saljare

För aktuell prisuppgift hänvisar vi till våra säljare