Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Passerkort

Alla som bor i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salems kommuner lämnar sina grovsopor gratis på alla våra återvinningscentraler (ÅVC). För att besöka ÅVC behöver du ett passerkort. Alla villa- och fritidshuskunder har fått passerkort hemskickade i brevlådan. Bor du i lägenhet kan du beställa ett kort. Med kortet kommer du in på alla våra återvinningscentraler. Kortet får inte lånas ut till någon annan. Du kan inte heller använda kortet för företagsavfall. Om du vill lämna företagsavfall kan du köpa ett särskilt passerkort för företag - ring vår kundservice på 0200-26 46 00 så berättar de mer.

Varför passerkort?

Att lämna avfall på återvinningscentralen ingår i sophämtningstaxan som du betalar. Att vara tillgängliga bara för boende i kommunen leder i förlängningen till mindre mängder avfall på återvinningscentralen. Det ger lägre kostnader för behandling och transport, vilket gör att vi kan hålla nere sophämtningstaxan åt dig som kommuninvånare. Kontakta oss gärna om du har frågor om kortet, 0200 26 46 00.

Har du begärt uppehåll?

Om du bor i villa eller har ett fritidshus och begär uppehåll i sophämtningen har du under den perioden inte heller tillgång till återvinningscentralen. Du får med andra ord vänta med att beställa passerkort tills du har sophämtning och betalar grundavgift. Har du redan ett passerkort och begär uppehåll i sophämtningen spärras ditt kort under den perioden.

För dig som bor i flerfamiljehus

Bor du i lägenhet eller småhus med gemensam sophämtning i Salem, Botkyrka, Huddinge, Haninge eller Nynäshamn kan du anmäla ditt hushåll för ett kostnadsfritt passerkort här. 

Beställ passerkort 

Om du blir av med ditt kort eller om det har gått sönder

Har du blivit av med ditt kort eller har det gått sönder, kan du mot en avgift beställa nytt kort.

Beställ nytt kort här