Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mobil ÅVC i Skärgården och Dalarö ställs in

På grund av smittspridningen av coronaviruset/ Covid-19 och förbudet mot sammankomster för 50 personer eller mer har SRV beslutat att även ställa in sensommarens och höstens mobil ÅVC i skärgården samt Mobil ÅVC i Dalarö.

Vi hänvisar kunder som behöver bli av med sitt grovavfall och farliga avfall till någon av våra åtta fasta återvinningscentraler. Glöm inte passerkortet! Har du inget kan du beställa ett här

Här hittar du information om våra åtta fasta återvinningscentraler

Frågor och svar

Varför ställer ni in även sensommarens mobila ÅVC-turer?

Vi vet sedan tidigare år att vår Mobila ÅVC är uppskattad och välbesökt. Och eftersom Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utlandsreseförbud fortfarande gäller åtminstone till den 15 juli, så finns det en ökad risk att dessa turer kommer att bli ännu mer välbesökta.

Eftersom vi inte kan garantera att vi vid varje brygga kan leva upp till Folkhälsomyndighetens fortsatta direktiv om max 50 personer samlade på samma plats och ett säkerhetsavstånd om minst två meter mellan varje person, så tar vi det säkra för det osäkra och ställer in turerna redan nu. Vi är måna om att skydda både våra medarbetare och våra kunder och vill göra vad vi kan för att minimera smittspridningen i samhället.

Varför ställer ni in sensommarens turer redan nu?

Vi valde att fatta detta beslut för att i god tid kunna vara tydliga gentemot besökarna. Vi tycker att det är bättre att lämna besked i god tid än att göra det med kort varsel.

Vi förstår att detta beslut kan framkalla besvikelse men hoppas att alla förstår att Covid-19 pandemin påverkar även vår verksamhet. Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv och tar vårt ansvar för att minimera smittspridning.

När kommer ni köra mobila ÅVC nästa gång?

Alla turer 2020 är inställda. Vi återkommer med information här på vår hemsida. www.srvatervinning.se/mobilAVC  under 2021 om vad som gäller för våren/sommaren då.

Är inte smittorisken lika stor på era fasta ÅVC?

Folkhälsomyndighetens rekommendation anger max 50 personer vid sammankomster. Mobil ÅVC samlar alla besökare vid en satt tidpunkt medan våra fasta återvinningscentraler har ett mer jämt flöde av besökare under längre öppettider

På våra fasta ÅVC kan vi dessutom enklare styra antalet besökare om det behövs och därmed garantera att säkerhetsavstånd om minst 1 meter hålls samt motverka trängsel mellan besökare.

Skulle vi hamna i personalbrist kan vi med kort varsel förändra öppettider/stänga en eller flera ÅVC och hänvisa till någon av våra andra fasta ÅVC – den hänvisningen är inte möjlig för vår mobila ÅVC.

Hur långt fram har ni ställt in mobila ÅVC?

Samtliga turer 2020 ställs in. Vi återkommer med information här på vår hemsida. www.srvatervinning.se/mobilAVC  under 2021 om vad som gäller för våren/sommaren då.

Får jag som påverkas någon kompensation?

Nej, ingen kompensation lämnas.

Våra ÅVCer är en tjänst vi erbjuder utöver sophämtningen, som en del väljer att nyttja och andra gör det inte. Du har fortfarande möjlighet att besöka någon av våra fasta återvinningscentraler som i nuläget har öppet som vanligt.