Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Har du byggt nytt?

Enligt kommunens renhållningsordning är varje fastighetsägare skyldig att ha sophämtning. I Huddinge, Haninge, Salem, Botkyrka och Nynäshamn är det SRV som står för sophämtningen.

Här kan du anmäla om du byggt en fastighet. Passerkortet till SRVs nio återvinningscentraler (ÅVC) slutar gälla för de som sålt sin bostad. Om fastigheten är obebodd så anmäl det till vår kundservice på 0200-26 46 00. Vill du ha uppehåll i hämtning tar du kontakt med din kommun (anmälan görs senast 15 april).

Vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. Läs mer om hur vi använder dina personuppgifter
https://www.srvatervinning.se/personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter på ett kontrollerat och säkert sätt enligt GDPR. Läs mer om hur vi använder och hanterar dina personuppgifter.

Uppgifter om fastighetsägare
Information om fastigheten och dess användning
OBS! Du kan enbart välja tjänst om registreringen gäller en året-runtbostad. Vi kan i dagsläget inte erbjuda fritidshus Sorterahemma eller matavfallssortering.

* Markerar fält som måste fyllas i.