Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ändra sopkärlsstorlek

Känns ditt sopkärl alldeles för litet eller kanske för rymligt? Här kan du enkelt beställa en storlek på ditt kärl, som passar dig bättre.

Byte av storlek på sopkärlet kan göras högst en gång om året. Varje hushåll får byta sopkärl avgiftsfritt en gång, därefter kostar varje byte 495 kr (inkl. moms) 2018.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. Läs mer om hur vi använder dina personuppgifter
https://www.srvatervinning.se/personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter på ett kontrollerat och säkert sätt enligt GDPR. Läs mer om hur vi använder och hanterar dina personuppgifter.

Ändring av sopkärl
Jag vill ändra till:

Kunduppgifter

Övrig information

* Markerar fält som måste fyllas i.