Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hämtning av kyl/frys

Gamla kylar och frysar innehåller freon som kan ge skador på ozonskiktet om det läcker ut. Därför finns det särskilda bestämmelser för hur de ska hanteras.

Bor du i villa, radhus eller fritidshus ingår både behandling och hämtning av uttjänt kyl och frys i sophämtningsavgiften. Bor du i lägenhet eller bostadsrättsförening betalar du för hämtning och transport. Du kan även själv lämna din kyl och frys på närmsta återvinningscentral.

Bor du i skärgården lämnar du din uttjänta kyl och frys till den mobila ÅVC.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. Läs mer om hur vi använder dina personuppgifter
https://www.srvatervinning.se/personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter på ett kontrollerat och säkert sätt enligt GDPR. Läs mer om hur vi använder och hanterar dina personuppgifter.

Beställ hämtning av kyl & frys
* Måste fyllas i.

Boendeform *

Tänk på att kyl/frys ska stå vid körbar väg där lastbilar kan köra in. Det är även viktigt att det finns vändplan eller genomfartsväg. Av säkerhetsskäl kör vi inte in på gång- eller cykelvägar
Kunduppgifter