Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SRV Storsäck

SRV Storsäck är ett smidigt alternativ vid förrådsrensningen, trädgårdsröjningen eller bygget. Istället för att själv åka iväg med skräpet beställer du hämtning av oss, så tar vi hand om säcken och sorterar för återvinning.

Vi hämtar inom Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem, där det finns fast landförbindelse. Vi hämtar inom fem vardagar mellan kl 06.00-15.00.

Vad kan du slänga?
Betong, brännbart, frigolit, gips, glas, glasfiber, isolering, kakel, metaller, papper, plast, porslin, presenning, schaktmassor, skrot, speglar, spånskivor, sten, tegel, textilier, trä, trädgårdsavfall, wellpapp.
Släng inte
Hushållsavfall, asbest, farligt avfall och elektronik får inte läggas i storsäcken.

Vad kan du slänga?
Brännbart, frigolit, gips, glas, glasfiber, isolering, metaller, papper, plast, porslin, presenning, skrot, speglar, spånskivor, textilier, trä, trädgårdsavfall och wellpapp. 

Du kan även slänga följande material: betong, tegel, kakel, schaktmassor och sten. OBS! Dessa säckar vägs in och har en betydligt högre behandlingskostnad med tonnagepris motsvarande pris för deponi.

Släng inte
Hushållsavfall, asbest, farligt avfall och elektronik får inte läggas i storsäcken.

Om avfallet innehåller avfallstyper/föremål som inte får förekomma eller deklarerats tar SRV ut hanteringsavgifter för dessa avvikelser beroende på avvikelsens storlek/mängd - se prislista eller kontakta kundservice 0200-26 46 00.

PRIS FÖR ENDAST STORSÄCK PRIS INKL. MOMS
Per säck 170 kr
Utkörningsavgift 124 kr
PRIS FÖR HÄMTNING AV STORSÄCK
 PRIS INKL. MOMS
1 säck 824 kr
2 säckar 1 288 kr
3 säckar 1 751 kr
4 säckar 2 215 kr
5 säckar 2 678 kr
Fler säckar? Kontakta kundservice

Samtliga priser är inkl. moms

Beställ hämtning av storsäck

Vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. Läs mer om hur vi använder dina personuppgifter
https://www.srvatervinning.se/personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter på ett kontrollerat och säkert sätt enligt GDPR. Läs mer om hur vi använder och hanterar dina personuppgifter.

BESTÄLL STORSÄCK

Hur hörde du talas om SRVs Storsäck?Kunduppgifter
Fakturaadress
Leveransadress
Övrig information

* Markerar fält som måste fyllas i.