Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Felanmälan utebliven hämtning

Här kan du anmäla utebliven hämtning/tömning av hushållssopor och latrin.

Tänk på att soporna kan hämtas fram till kl 15.00 under måndag - torsdag och fram till kl 13.00 på fredagar. Tidpunkt för sophämtningen kan variera under dagen och kundservice tar därför emot anmälan om utebliven hämtning först efter dessa bryttider. Utebliven hämtning åtgärdas inom 3 arbetsdagar (fastland). Reklamation ska anmälas inom 5 arbetsdagar.

Det är också viktigt att kärlen står på plats klockan 06.00 tömningsdagen och är lätta att komma åt. Läs mer om kärlens placering här.

OBS! Det är fastighetsägarens ansvar att ta loss eventuellt fastfrusna sopor. Vi har ingen möjlighet att åka tillbaka och spetta loss påsar som inte har lossnat vid tömningen. Om avfallet är fastfruset vid ordinarie hämtning gör vi inga extrahämtningar utan debitering.

Läs mer om SRVs och kundens ansvar här.

Vill du istället ringa in din felanmälan kan du ringa vår kundservice på telefon
0200-26 46  00. 

Vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. Läs mer om hur vi använder dina personuppgifter
https://www.srvatervinning.se/personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter på ett kontrollerat och säkert sätt enligt GDPR. Läs mer om hur vi använder och hanterar dina personuppgifter.

Felanmäl utebliven avfallshämtning
Välj ort

Vilket kärl?

Kunduppgifter


* Markerar fält som måste fyllas i.