Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Frågor och svar med anledning av coronaviruset COVID-19

Nedan finner du frågor och svar med anledning av coronaviruset COVID-19.

ÅVC

Håller återvinningscentralerna (ÅVC) öppet som vanligt?

Våra ÅVC:er håller öppet som vanligt, skulle vi bli tvungna att ändra öppettiderna så kommer de uppdaterade öppettiderna finnas på vår hemsida.


Är det något annat man ska tänka på angående ett ÅVC-besök?

Det rör sig många människor på våra ÅVC:er så undvik att komma hit om du har symptom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Hälsan går först så då ber vi dig stanna hemma! Tänk på att det kan vara bra att använda handskar när du besöker våra återvinningscentraler för att undvika eventuell smittspridning.


Kontakt/Kundservice

Kommer SRVs kundservice hålla öppet som vanligt?

Kundservice har öppet som vanligt; e-posta gärna din fråga till kundservice@srvatervinning.se


Hur får jag information om eventuella ändringar i sophämtning, ändrade öppettider på ÅVC?

Vår hemsida uppdateras löpande med senaste aktuell information.


Kan man besöka SRVs kundservice?

E-posta eller ring SRVs kundservice. Det är allas ansvar att undvika onödiga kontakter för att minimera risken för smittspridning.

E-post: kundservice@srvatervinning.se 
Telefon: 0200-26 46 00

 

E-post: kundservice@srvatervinning.se 
Telefon:  0200-26 46 00E-post: kundservice@srvatervinning.se 

 

Telefon:  0200-26 46 00E-post: kundservice@srvatervinning.se Telefon:  0200-26 46 00

Sophämtning

Kommer sophämtningen att fungera som vanligt?

Vår ambition är att sophämtningen ska fungera som vanligt. Vi har vidtagit åtgärder så att vi ska kunna utföra vårt uppdrag med minimala störningar även om situationen skulle pågå en längre period. Vi ber om överseende om det skulle bli förseningar.


Vad händer om ni inte kan tömma sopkärlen enligt plan?

Vi har vidtagit åtgärder så att vi ska kunna utföra vårt uppdrag, men även vi skulle ju kunna drabbas av effekter av Corona-viruset som omöjliggör att kunna hålla hämtningsschemat. Vi hämtar dock så fort vi kan. Om behovet uppstår kommer vi att komplettera med extra lämningsställen (container).


Har ni någon prioritering i sophämtningen?

Om vi skulle bli nödgade att prioritera så är matavfall prioriterat högre än ”vanliga” hushållssopor eftersom matavfall snabbare blir en sanitär olägenhet.


Slamhämtning

Kommer slamhämtningen att fungera som vanligt?

Vår ambition är att slamhämtningen ska fungera som vanligt. Vi har vidtagit åtgärder så att vi ska kunna utföra vårt uppdrag med minimala störningar även om situationen skulle pågå en längre period. Vi ber om överseende om det skulle bli förseningar.


Avfallsanläggningen vid Gladö Kvarn

Påverkas öppettider/verksamheten på Gladö Kvarn?

Vi har vidtagit åtgärder så att vi ska kunna ha öppet som vanligt, men även vi skulle ju kunna drabbas av effekter av coronaviruset som skulle kunna påverka öppettider/verksamheten. Om så skulle vara fallet kommer vi att informera om det på vår hemsida.