Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Information coronaviruset (COVID-19)

Med anledning av den påverkan som det nya coronaviruset och COVID-19 har på hela samhället vill vi på SRV återvinning ge information kring hur vi arbetar i denna situation, eventuella förändringar samt vad du som kund bör tänka på.

SRV följer händelseutvecklingen noga. Vi vidtar alla åtgärder för att säkerställa att vi kan hämta dina sopor och att våra återvinningscentraler ska fortsätta vara öppna. Dock finns det några saker vi skulle vilja uppmärksamma dig som kund på nu när risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög.

  • Sophämtningen ska fungera som vanligt men kan ibland bli försenad till följd av höjda säkerhetskrav för vår personal. Låt ditt kärl stå framme om vi inte tömt det enligt schema. Vi ber om överseende med detta. 
  • Vi kan genomföra förändringar såsom begränsa öppettider, tjänster eller införa restriktioner om vi bedömer att det behövs för att minska på smittspridning.
  • Håll dig uppdaterad. Vår hemsida uppdateras löpande med viktig information. Vi följer folkhälsomyndighetens råd och baserar våra beslut på dessa. Ibland kan ett beslut ske med kort varsel och vi ber dig som kund besöka vår hemsida löpande. 
  • Mobil ÅVC i skärgården och Dalarö ställs under hela 2020. Vi hänvisar till våra fasta återvinningscentraler. Läs mer i frågor och svar nedan.

I övrigt hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mer information om Coronaviruset hittar du även på Krisinformation.se och på 1177.se.

Senaste information om vad som gäller för dig som kund hittar du här. Vi uppdaterar löpande information.

Frågor och svar angående SRV och coronaviruset (COVID-19).

ÅVC

Besöksbegränsning

Från och med 25 april begränsar vi antalet besökare på våra ÅVCer i Jordbro, Flemingsberg och Skyttbrink. Vid inpasseringen har vi personal stationerad som ser till att inte fler än godkänt antal personer vistas på området.

Jordbro: 40 besökare samtidigt,
Flemingsberg:  20 besökare samtidigt
Skyttbrink: 15 besökare samtidigt.

Vi sätter även in extrapersonal som har i uppdrag att hjälpa dig som kund samt säkra att säkerhetsavstånd om minst 2 meter hålls. 


Gör en felanmälan

Håller återvinningscentralerna (ÅVC) öppet som vanligt?

Våra fasta återvinningscentraler (ÅVC) håller öppet som vanligt, skulle vi bli tvungna att ändra öppettiderna kommuniceras detta på vår hemsida samt på facebook.

Vill du få nyheter och eventuella avvikelser direkt i din mobil: SMSa ÅVC till 71 305. Tjänsten är gratis. 


Gör en felanmälan

Vad behöver jag tänka på inför besöket på ÅVC?

  • Har du symptom som hosta, andningssvårigheter eller feber ska du stanna hemma. Vi värnar din, andra besökare och vår personals hälsa och därför ber vi dig stanna hemma vid minsta misstanke om sjukdom. 
  • För att kunna garantera en smidigt, effektiv avfallshantering för dig samtidigt som vi undviker att sprida smitta kan du packa bilen smart. Vi har kartor över varje ÅVC där du ser hur containrarna är placerade och kan på så sätt packa bilen för så snabb sortering som möjligt på plats. Kartorna hittar du här
  • Avvakta om det är mycket folk vid just den containern du ska till. Vi vill hålla nere antalet besökare som vistas vid respektive containeryta och ber dig lyssna på personalen om de ber dig invänta din tur.
  • De ökade försiktighetsåtgärderna kan resultera i köer vid containerytorna såväl som in till ÅVC, vi ber er ha överseende med det.
  • Respektera anvisningar från vår personal.
  • Använd gärna handskar när du hanterar ditt avfall. Sprita händerna hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Gör en felanmälan

Mobil ÅVC, skärgård och Dalarö

Varför ställer ni in även sensommarens mobila ÅVC-turer?

Vi vet sedan tidigare år att vår Mobila ÅVC är uppskattad och välbesökt. Och eftersom Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utlandsreseförbud fortfarande gäller åtminstone till den 15 juli, så finns det en ökad risk att dessa turer kommer att bli ännu mer välbesökta.

Eftersom vi inte kan garantera att vi vid varje brygga kan leva upp till Folkhälsomyndighetens fortsatta direktiv om max 50 personer samlade på samma plats och ett säkerhetsavstånd om minst två meter mellan varje person, så tar vi det säkra för det osäkra och ställer in turerna redan nu. Vi är måna om att skydda både våra medarbetare och våra kunder och vill göra vad vi kan för att minimera smittspridningen i samhället.


Gör en felanmälan

Varför ställer ni in sensommarens turer redan nu?

Vi valde att fatta detta beslut för att i god tid kunna vara tydliga gentemot besökarna. Vi tycker att det är bättre att lämna besked i god tid än att göra det med kort varsel.

Vi förstår att detta beslut kan framkalla besvikelse men hoppas att alla förstår att Covid-19 pandemin påverkar även vår verksamhet. Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv och tar vårt ansvar för att minimera smittspridning.


Gör en felanmälan

När kommer ni köra mobila ÅVC nästa gång?

Alla turer 2020 är inställda. Vi återkommer med information här på vår hemsida. www.srvatervinning.se/mobilAVC  under 2021 om vad som gäller för våren/sommaren då.


Gör en felanmälan

Är inte smittorisken lika stor på era fasta ÅVC?

Folkhälsomyndighetens rekommendation anger max 50 personer vid sammankomster. Mobil ÅVC samlar alla besökare vid en satt tidpunkt medan våra fasta återvinningscentraler har ett mer jämt flöde av besökare under längre öppettider

På våra fasta ÅVC kan vi dessutom enklare styra antalet besökare om det behövs och därmed garantera att säkerhetsavstånd om minst 1 meter hålls samt motverka trängsel mellan besökare.

Skulle vi hamna i personalbrist kan vi med kort varsel förändra öppettider/stänga en eller flera ÅVC och hänvisa till någon av våra andra fasta ÅVC – den hänvisningen är inte möjlig för vår mobila ÅVC.


Gör en felanmälan

Hur långt fram har ni ställt in mobila ÅVC?

Samtliga turer 2020 ställs in. Vi återkommer med information här på vår hemsida. www.srvatervinning.se/mobilAVC  under 2021 om vad som gäller för våren/sommaren då.


Gör en felanmälan

Får jag som påverkas någon kompensation?

Nej, ingen kompensation lämnas.

Våra ÅVCer är en tjänst vi erbjuder utöver sophämtningen, som en del väljer att nyttja och andra gör det inte. Du har fortfarande möjlighet att besöka någon av våra fasta återvinningscentraler som i nuläget har öppet som vanligt.


Gör en felanmälan

Kontakt/Kundservice

Har kundservice öppet som vanligt?

Kundservice har öppet som vanligt.

Är ditt ärende inte akut ber vid dig e-posta din fråga till kundservice@srvatervinning.se


Gör en felanmälan

Hur får jag information om eventuella ändringar i sophämtning, ändrade öppettider på ÅVC?

Vår hemsida uppdateras löpande med aktuell information.

Vill du få eventuella avvikelser angående ÅVC direkt i din mobil: SMSa ÅVC till 71 305. Tjänsten är gratis. 


Gör en felanmälan

Kan man besöka SRVs kundservice?

Det är allas ansvar att undvika onödiga kontakter för att minimera risken för smittspridning. SRV har därför neslutat att hålla huvudkontoret stängt för besökare tills vidare. 

Kunder hänvisas till e-post eller telefon. 

E-post: kundservice@srvatervinning.se 
Telefon: 0200-26 46 00

 

E-post: kundservice@srvatervinning.se 
Telefon:  0200-26 46 00E-post: kundservice@srvatervinning.se 

 

Telefon:  0200-26 46 00E-post: kundservice@srvatervinning.se Telefon:  0200-26 46 00

Gör en felanmälan

Sophämtning

Kommer sophämtningen att fungera som vanligt?

Vår ambition är att sophämtningen ska fungera som vanligt. Vi har vidtagit åtgärder så att vi ska kunna utföra vårt uppdrag med minimala störningar även om situationen skulle pågå en längre period. Vi ber om överseende om det skulle bli förseningar.


Gör en felanmälan

Vad händer om ni inte kan tömma sopkärlen enligt plan?

Vi har vidtagit åtgärder så att vi ska kunna utföra vårt uppdrag, men även vi skulle ju kunna drabbas av effekter av Corona-viruset som omöjliggör att kunna hålla hämtningsschemat. Vi hämtar dock så fort vi kan. Om behovet uppstår kommer vi att komplettera med extra lämningsställen (container).


Gör en felanmälan

Har ni någon prioritering i sophämtningen?

Om vi skulle bli nödgade att prioritera så är matavfall prioriterat högre än ”vanliga” hushållssopor eftersom matavfall snabbare blir en sanitär olägenhet.


Gör en felanmälan

Slamhämtning

Kommer slamhämtningen att fungera som vanligt?

Vår ambition är att slamhämtningen ska fungera som vanligt. Vi har vidtagit åtgärder så att vi ska kunna utföra vårt uppdrag med minimala störningar även om situationen skulle pågå en längre period. Vi ber om överseende om det skulle bli förseningar.


Gör en felanmälan

Avfallsanläggningen vid Gladö Kvarn

Förändrade öppettider från och med 6 april

Förändrade öppettider från och med 6 april
För att säkerställa servicen till dig som kund under rådande Corona-tider ändras våra öppettider från och med måndag 6 april till 1 juni (preliminärt)

Öppettiderna gäller 
Gladö återvinningsanläggning inkl. Farligt avfall

Måndag – Fredag
06.30 – 15.30

Tack för visad förståelse 


Gör en felanmälan