Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vad behöver jag tänka på inför besöket på ÅVC?

  • Har du symptom som hosta, andningssvårigheter eller feber ska du stanna hemma. Vi värnar din, andra besökare och vår personals hälsa och därför ber vi dig stanna hemma vid minsta misstanke om sjukdom. 
  • För att kunna garantera en smidigt, effektiv avfallshantering för dig samtidigt som vi undviker att sprida smitta kan du packa bilen smart. Vi har kartor över varje ÅVC där du ser hur containrarna är placerade och kan på så sätt packa bilen för så snabb sortering som möjligt på plats. Kartorna hittar du här
  • Avvakta om det är mycket folk vid just den containern du ska till. Vi vill hålla nere antalet besökare som vistas vid respektive containeryta och ber dig lyssna på personalen om de ber dig invänta din tur.
  • De ökade försiktighetsåtgärderna kan resultera i köer vid containerytorna såväl som in till ÅVC, vi ber er ha överseende med det.
  • Respektera anvisningar från vår personal.
  • Använd gärna handskar när du hanterar ditt avfall. Sprita händerna hellre en gång för mycket än en gång för lite.