Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Är inte smittorisken lika stor på era fasta ÅVC?

Folkhälsomyndighetens rekommendation anger max 50 personer vid sammankomster. Mobil ÅVC samlar alla besökare vid en satt tidpunkt medan våra fasta återvinningscentraler har ett mer jämt flöde av besökare under längre öppettider

På våra fasta ÅVC kan vi dessutom enklare styra antalet besökare om det behövs och därmed garantera att säkerhetsavstånd om minst 1 meter hålls samt motverka trängsel mellan besökare.

Skulle vi hamna i personalbrist kan vi med kort varsel förändra öppettider/stänga en eller flera ÅVC och hänvisa till någon av våra andra fasta ÅVC – den hänvisningen är inte möjlig för vår mobila ÅVC.