Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommer sophämtningen att fungera som vanligt?

Vår ambition är att sophämtningen ska fungera som vanligt. Vi har vidtagit åtgärder så att vi ska kunna utföra vårt uppdrag med minimala störningar även om situationen skulle pågå en längre period. Vi ber om överseende om det skulle bli förseningar.