Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sorteringsguiden Sorteringsguiden ▸ Att sortera sitt avfall är en enkel sak att göra för miljön. Sorteringsguiden hjälper dig att slänga rätt sak på rätt plats.

Tips för att minska ditt avfall ▶

Varje år genererar du ca 510 kilo avfall. Du kan enkelt minska ditt avfall genom att tänka på vad och hur du konsumerar och genom att sopsortera. Här ger vi dig några enkla tips för hur du kan vara med och bidra till en bättre miljö och en hållbar utveckling.

Producentansvar ▶

Idag finns ett producentansvar för förpackningar, returpapper, däck, elavfall och bilar. Det innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer dessa produkter ska ansvara och betala för återvinningen och hanteringen av förbrukad vara.