Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Producentansvar

Idag finns ett producentansvar för förpackningar, returpapper, däck, elavfall och bilar. Det innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer dessa produkter ska ansvara och betala för återvinningen och hanteringen av förbrukad vara. För att uppfylla sitt ansvar har producenterna bildat branschbolag som administrerar insamling och återvinning.

Producentansvaret är ett regelverk som går ut på att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle framöver, genom att producenterna tar ansvar för varan även efter konsumentens slutanvändning. Producentansvaret infördes på 1990-talet. Av de olika förslag som diskuterades för att kunna leva upp till producentansvaret föll valet på systemet med återvinningsstationer, för att samla in förpackningar med mera för återvinning. FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, är organisationen som ansvarar för systemet och att producentansvaret efterlevs. 
Sedan januari 2009 gäller producentansvaret även för batterier.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. De ägs av de fyra materialbolagen Plastkretsen, MetallKretsen, Returkartong och Pressretur. Dessutom finns Svensk GlasÅtervinning med genom ett avtalat samarbete. 

FTI ansvarar för återvinningsstationerna runt om i landet där vi kan lämna förbrukade förpackningar och tidningar. Uppdraget att sköta dem har lagts ut på entreprenad. I nio kommuner – Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Tyresö, Nykvarn, Ekerö och Södertälje har SRV slutit avtal med FTI om att samla in och som transportra färgat och ofärgat glas.

Mer information och synpunkter gällande ÅVS hänvisas till www.ftiab.se  

El-Kretsen

El-Kretsen är ett bolag bildat av tillverkare, importörer och återförsäljare av elektriska och elektroniska produkter för att hantera insamlingen och återvinningen av uttjänta elprodukter.

Inom kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem sköter SRV återvinning insamlingen av uttjänta elprodukter på våra åtta återvinningscentraler.

www.el-kretsen.se 

BIL Producentansvar Sverige

BIL Producentansvar Sverige, som ägs av biltillverkare och importörer i Sverige, har byggt upp ett nätverk av auktoriserade demonterare (skrotare) över hela landet som arbetar med återvinning av uttjänta bilar.

www.bilsweden.se

Svensk däckåtervinning

Svensk däckåtervinning är bildat av tillverkare, importörer och återförsäljare av däck, för att hantera insamling och återvinning. Uttjänta däck lämnas till närmaste återförsäljare som har skyldighet att ta emot dem.

Fälgar lämnas på återvinningscentralerna.

www.sdab.se