Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sorteringsguide för avfall

Avfall som inte får slängas i den vanliga soppåsen sorterar du ut och lämnar på bland annat återvinningscentraler och återvinningsstationer. Här hjälper vi dig slänga rätt sak på rätt plats.

Farligt avfall

Allt avfall som är farligt för oss människor och vår miljö klassas som ”farligt avfall” och ska aldrig läggas i soppåsen eller hällas ut i avloppet.

Det kan vara giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt. Att sortera ut farligt avfall är den viktigaste sortens källsortering du kan göra som privatperson.

Kom ihåg att märka ut omärkta flaskor med vad de innehåller och blanda aldrig kemikalier med varandra. 

Mer information om farligt avfall

Farligt avfall Sorteras som:

Farligt avfall

Lämna här:

Återvinningscentral

Hitta närmaste återvinningscentral

Vi hittade 190 olika avfall som matchar din sökning

Vävtapetlim

Farligt avfall Sorteras som:

Farligt avfall

Lämna här:

Återvinningscentral

Hitta närmaste återvinningscentral

Latexfog

Farligt avfall Sorteras som:

Farligt avfall

Lämna här:

Återvinningscentral

Hitta närmaste återvinningscentral

Bilglödlampa

Farligt avfall Sorteras som:

Farligt avfall

Lämna här:

Återvinningscentral

Farligt avfall lämnar du på återvinningscentralernas stationära miljöstationer.

Läs mer om hur du hanterar farligt avfall här

Hitta närmaste återvinningscentral

Aceton

Farligt avfall Sorteras som:

Farligt avfall

Lämna här:

Återvinningscentral

Farligt avfall lämnar du på återvinningscentralernas stationära miljöstationer.

Läs mer om hur du hanterar farligt avfall här

Hitta närmaste återvinningscentral

Alkaliska kemikalier

Farligt avfall Sorteras som:

Farligt avfall

Lämna här:

Återvinningscentral

Farligt avfall lämnar du på återvinningscentralernas stationära miljöstationer.

Läs mer om hur du hanterar farligt avfall här

Hitta närmaste återvinningscentral

Ammoniak

Farligt avfall Sorteras som:

Farligt avfall

Lämna här:

Återvinningscentral

Farligt avfall lämnar du på återvinningscentralernas stationära miljöstationer.

Läs mer om hur du hanterar farligt avfall här

Hitta närmaste återvinningscentral

Arsenik

Farligt avfall Sorteras som:

Farligt avfall

Lämna här:

Återvinningscentral

Farligt avfall lämnar du på återvinningscentralernas stationära miljöstationer.

Läs mer om hur du hanterar farligt avfall här

Hitta närmaste återvinningscentral

Avfettningsmedel

Farligt avfall Sorteras som:

Farligt avfall

Lämna här:

Återvinningscentral

Farligt avfall lämnar du på återvinningscentralernas stationära miljöstationer.

Läs mer om hur du hanterar farligt avfall här

Hitta närmaste återvinningscentral

Barometer med kemikalier

Farligt avfall Sorteras som:

Farligt avfall

Lämna här:

Återvinningscentral

Farligt avfall lämnar du på återvinningscentralernas stationära miljöstationer.

Läs mer om hur du hanterar farligt avfall här

Hitta närmaste återvinningscentral

Batterier (små) laddningsbara eller inte

Farligt avfall Sorteras som:

Farligt avfall

Lämna här:

Återvinningscentral

Farligt avfall lämnar du på återvinningscentralernas stationära miljöstationer.

Läs mer om hur du hanterar farligt avfall här

Hitta närmaste återvinningscentral

1 2 3 4