Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om Asbest

Byggmaterial som t.ex. isoleringsmaterial och eternitplattor innehåller asbest. Även om avfallet delvis innehåller asbest så måste allt avfall behandlas som asbest.

Asbest är hälsovådligt. Asbestfibrer som inandas kan utvecklas till dammlunga eller lungcancer. Avlägsnande av asbest ur en byggnad kräver därför professionell asbestsanering. Man ska aldrig försöka göra det själv. Privatkunder kan lämna mindre mängder asbest på våra återvinningscentraler.

 Observera att all asbest måste vara välinpackat i plast till en sådan grad att det inte finns någon risk för punktering av emballaget som annars kan släppa ut partiklar.

 

Större mängder asbest och asbest från verksamheter ska lämnas på Sofielund där vi deponerar den på ett säkert sätt.

Läs mer om Sofielund här

Mer information