Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avfall vi ej tar emot

Det finns avfall som vi på SRV inte ska eller får hantera. Det kan till exempel vara avfall som istället ska lämnas till polisen, apotek eller tillbaka till återförsäljaren. Här har vi listat de vanligaste avfallen vi inte tar emot.

Fyrverkerier och smällare
Återlämnas till återförsäljare alternativt kontakta polisen, www.polisen.se

Nödraketer och nödbloss
Återlämnas till återförsäljare alternativt kontakta polisen, www.polisen.se

Sprängämnen
Kontakta polisen, www.polisen.se

Gasflaskor och gastuber
Återlämnas till återförsäljare

Vapen och ammunition
Kontakta polisen, www.polisen.se

Svenska flaggor
Återlämnas till återförsäljare för destruering.

Rökdetektorer
Radioaktiva strålkällor finns i brandvarnare och i joniserande rökdetektorer. Rökdetektorer ingår i automatiska brandlarmansläggningar för industrier, offentliga lokaler etc. Joniserande brandvarnare använder sig av en radioaktiv källa för att upptäcka rök. Kontakta återförsäljare.

Båtar
kontakta www.batskroten.se

Luftvärmepumpar
Återlämnas till återförsäljare för återvinning

För mer information kontakta vår kundservice