Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Glasförpackningar

Färgade glasförpackningar

Färgade glasförpackningar skiljs från ofärgade. De båda sorterna får inte blandas eftersom detta försämrar kvaliteten vid produktion av nytt glas. Exempel på färgade glasförpackningar är vin- och spritflaskor, hudvårdsburkar.

Observera att kapsyler, lock och korkar inte ska vara med. De sorteras efter materialslag - oftast är de av plast eller metall.

Följande hör heller inte hemma bland glasförpackningar:

Porslin, keramik, dricksglas, kristall-, spegel- och fönsterglas, glödlampor, lysrör, lågenergilampor.

Ofärgade glasförpackningar

Ofärgade glasförpackningar skiljs från färgade. Exempel på ofärgade glasförpackningar är vinflaskor, syltburkar, barnmatsburkar, läskflaskor som inte kan pantas.

Observera att kapsyler, lock och korkar inte ska vara med. De sorteras efter materialslag - oftast är de av plast eller metall.

Detta hör heller inte hemma bland glasförpackningar:

Porslin, keramik, dricksglas, kristall-, spegel- och fönsterglas, glödlampor, lysrör, lågenergilampor.

Vad händer sen med glasförpackningarna?

Behållarna på återvinningsstationerna töms i så kallade tvåfacksbilar, det vill säga flaket är delat med en vägg. Det ofärgade glaset töms i det ena facket och det färgade i det andra. Glaset mellanlagras, fortfarande åtskilt efter färg, på vår återvinningsanläggning Sofielund. Svensk Glasåtervinning i Hammar tar sedan emot allt insamlat glas.

Metallkapsyler och porslinsbitar sorteras bort med hjälp av magneter och för hand. Glaset krossas eller pulvriseras i olika grovlekar beroende på vilka nya produkter som ska tillverkas.

Glasbruk runt om i Sverige köper glaskross och tillverkar nytt glas. Andra slutprodukter är Gullfiber och Micro-filler. Återvunnet glas blir alltså till nya flaskor och burkar, men också mineralull för isolering och finmalet pulver som blandas i betong.