Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kläder & textilier

Kläder och textil som går att återanvända och är av god kvalitet tas emot av olika hjälporganisationer, exempelvis Myrorna. På fem återvinningscentraler kan du lämna kläder i specifika containrar för återanvändning. Läs mer om återanvändning på ÅVC här

Lämna här

Utslitna plagg eller textilier lägger du i grovavfallet i grovsoprummet eller i containern för textilier på återvinningcentralen. Syftet med att sortera ut textilierna är att säkerställa renare materialflöden som ger ett minskat sorteringsarbete, effektivare transporter och därmed minskad miljöpåverkan. Utsorteringen är också bra för våra processer eftersom textilier tidigare fastnade i vår kross. Vi vill vara tydliga med att textilierna fortfarande går till förbränning. Dock håller vi på att undersöka möjligheten till fiberåtervinning som skulle vara ännu bättre ur ett miljöhänseende.