Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Läkemedel

Överblivna läkemedel som spolas ner i toaletten eller kastas i soporna kan ställa till med stor skada. Eftersom reningsverk inte klarar att helt rena avloppsvattnet från läkemedel, kan de spridas till grundvatten, sjöar och vårt dricksvatten.

Det behövs inga stora mängder läkemedel i naturen för att det ska få följder. Man vet att hormoner från p-piller och hormonplåster gör vissa fiskarter tvåkönade. Antibiotika ger resistenta bakterier en chans att växa till och bli motståndskraftiga. Man vet ännu inte exakt på vilka olika sätt läkemedel påverkar miljön. ATT de påverkar är däremot helt säkert.

Apotek samlar in överblivna läkemedel och destruerar dem på ett säkert sätt. Använd gärna Apotekens returpåse eller en annan genomskinlig påse så att apotekspersonalen lätt kan se innehållet. När du lämnar in läkemedel behöver du inte ta någon kölapp. Ge bara påsen till någon i personalen.

Tomma tablettkartor, så kallade blister sorterar du efter vad den består mest av. Är det mest plast ska den sorteras som plastförpackning och är det mer metall som metallförpackning.

För mer information om vad du gör med dina överblivna läkemedel, kontakta ditt lokala apotek eller besök deras webb.

Du kan också läsa mer om hur läkemedel påverkar miljön på:
Läkemedelsverket
Fass
LIF

Mer information