Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tidningar och returpapper

Tidningar, veckotidningar, telefonkataloger, reklamblad, pocketböcker, vanligt skrivpapper, kontorspapper.

Ta bort eventuella plastomslag, klistrat papper. Lämna tidningarna utan kasse. Varken pappers- eller plastkasse fungerar i återvinningen.

Det här hör inte hemma här:

Kuvert, papperskassar, böcker, omslagspapper, wellpapp, kartong, pappersförpackningar, karbonpapper, klistermärken, post-it-lappar.

Vad händer sen med dina återvunna tidningar & returpapper?

SRV återvinning tömmer behållaren och kör materialet till vår återvinningsanläggning Sofielund. Efter finsortering och balning transporteras pappret vidare till pappersbruk. På pappersbruket har man silar som klarar av att ta bort det skräp som kan ha följt med returpappret. Av tidningspappersmassan tillverkas sedan nytt hushålls-, toalett- och tidningspapper.