Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trädgårdsavfall

Exempel på trädgårdsavfall är löv, gräs, grenar, klipp från buskar och stockar upp till 20 cm i diameter. Julgran räknas också som trädgårdsavfall.

Lämna här

Lämna trädgårdsavfallet på närmaste återvinningscentral. Släng det i behållaren för trädgårdsavfall och se till att ta bort eventuella påsar och annat förpackningsmaterial.

Stockar som är mellan 20 och 25 cm i diameter lämnar du som trävirke. Stockar som har en diameter över 25 cm har vi tyvärr ingen möjlighet att ta emot. Har du möjlighet så kan du dela stocken så att diametern ej överskrider 25 cm då kan du lämna den på ÅVC.

Vad händer sen?

Ris och grenar krossas och skickas till energiutvinning. Gräs och löv läggs i stora högar på vår anläggning där en komposteringsprocess sätter igång. En komposthög han bli så varm som 70 grader. Komposten/jorden används sedan vid växtetablering på våra deponier. Det betyder att vi använder jorden i arbetet med att återställa landskapet våra deponier tagit i anspråk och främja återkomsten av flora och fauna.