Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trävirke

Exempel på trävirke är pallar, pallkragar, stubbar, trä (både målat och omålat), spånskivor, trämöbler, fönster och dörrar med glas. 

Lämna här

Lämna trävirket på närmaste återvinningscentral. Släng det i containern för trävirke och sortera bort allt eventuellt förpackningsmaterial.

På samtliga ÅVC har vi en separat container för slipers & tryckimpregnerat virke där du som privatperson kan lämna upp till 2 kbm tryckimpregnerat per månad. Företag får ej lämna tryckimpregnerat virke och slipers på ÅVC utan hänvisas till vår återvinningsanläggning på Gladö. Klicka här för mer information om Gladö

Stockar som har en diameter över 25 cm har vi tyvärr ingen möjlighet att ta emot. Har du möjlighet att klyva stocken så att diametern ej överskrider 25 cm då kan du lämna den på ÅVC.

Vad händer sen?

Trävirket transporteras sedan till vår återvinningsanläggning Sofielund där det mals ner till träflis för att därefter levereras till värmeverk.