SRV använder cookies (kakor) för att se till att du får så bra service som möjligt på srvatervinning.se. Om du forsätter att använda vår hemsida godkänner du användningen av cookies. Klicka här för att läsa mer om cookies.

Bli miljösmart med oss!

Har du tänkt på att förr eller senare blir precis allting till sopor? Allt som vi har, allt som vi handlar och allt som vi konsumerar blir någon gång till sopor som måste tas om hand på något sätt. För att vända utvecklingen mot en hållbar värld måste sopberget minska. För att det ska bli verklighet är det dags att gå från tanke till handling – välkommen att bli miljösmart med oss!

I Sverige är vi duktiga på återvinning och blir enligt undersökningar allt bättre. Men vi kan inte slå oss till ro med att vi är duktiga på att källsortera och återvinna, vi måste även angripa problemet från själva grunden. I och med att vi handlar mer och mer så slänger vi också allt mer, vilket betyder att sopberget växer. Vi måste hitta sätt att vända den utvecklingen, se till så att det inte uppstår så mycket sopor helt enkelt.

Avfallstrappan

Med avfallstrappan får vi hjälp på traven om hur vi ska tänka kring det här med sopor och vad som är att föredra. Avfallstrappan har fem trappsteg, där det högsta är det som är det allra bästa ur miljösynpunkt. Målet är att försöka välja ett steg så högt upp i trappan som möjligt.


(klicka på bilden för en större version)

Att minimera avfall/sopor betyder helt enkelt att se till så att det inte blir så mycket att kasta. Kanske lättare sagt än gjort, men det handlar i mångt och mycket om hur vi konsumerar. Här kan det vara till hjälp att syna sitt eget köpbeteende lite i sömmarna. Du kan t ex ställa dig själv frågor som de här och liknande:

  • Behöver jag verkligen köpa ny platt-tv eller mobiltelefon bara för att den gamla, fullt fungerande, inte är av senaste modellen?
  • Kommer jag att hinna ta hand om all maten jag köper när jag är och storhandlar - innan den blir dålig?
  • Skulle jag kunna tänka mig att välja bort varor som har onödigt mycket emballage till förmån för andra lättare förpackade produkter?

Bara din egen fantasi sätter stopp för möjligheterna att minimera dina sopor.

Läs mer om hur du kan Minska ditt avfall.

Återanvända betyder att saker, istället för att kastas, samlas in, säljs och används en andra gång, till exempel genom second hand-butiker eller sajter på nätet där man kan köpa och sälja begagnat. Det kan också handla om att hitta nya användningsområden för saker som du annars kanske skulle slänga. Eller varför inte ge bort sakerna du tröttnat på eller kläderna du växt ur till grannar, vänner eller släktingar? Med fantasi, klokhet och omtanke kan du skapa oändliga möjligheter till återanvändning av saker som du annars kanske hade kastat.

SRV samarbetar med flera ideella organisationer kring återanvändning. Läs mer om ÅVC och återanvändning.

Att återvinna betyder att produkter sorteras och samlas in, till exempel förpackningar, wellpapp och tidningar och att materialet som produkterna är tilverkade av används till att tillverka nya produkter. Som privatperson lämnar du det som kan återvinnas till en återvinningsstation. På Södertörn finns cirka 215 Återvinningsstationer.

Grövre avfall, trädgårdsavfall, farligt avfall och elavfall lämnas på återvinningscentralen (ÅVC). På Södertörn finns åtta ÅVC.

Undrar du hur hur man ska göra? Det är lätt att göra rätt med Sorteringsguiden.

Du sorterar, vi samlar in och ser till så att materialet kommer till användning igen.

Att energiutvinna betyder att soporna bränns i ett kraftvärmeverk för att utvinna värme, t ex fjärrvärme tiill bostäder, och el. Det kan handla om soporna du slänger i den vanliga soppåsen (dvs de sopor som är kvar efter du sorterat ut allt som går att återvinna), eller brännbara grovsopor som du lämnat på någon av våra återvinningscentraler och som vi sen malt ner till mindre beståndsdelar.

Vi förbehandlar och levererar soporna som ska brännas till kraftvärmeverket. Soporna bränns där i jättestora ugnar.

SRV tar varje år emot cirka 350 000 ton sopor på vår återvinningsanläggning Sofielund. Av dessa återvinns eller energiutvinns cirka 98 procent och vi jobbar hela tiden för att ännu mer av avfallet ska kunna användas på nyttiga sätt. Den lilla rest som blir kvar och som vi ännu inte kan hitta något användningsområde för läggs på deponi på Sofielund. Deponi är ett annat ord för soptipp. Deponin byggs på ett sätt som garanterar att inget läcker ut till omgivningen.

När en deponi är avslutad täcks den över och växter och djur flyttar snart in. Så här fint har fåren som går och betar på gamla deponin ute på Sofielund.

Ladda ner en karta och läs mer om vad som händer på vår återvinningsanläggning SofielundPDF.