Sorterahemma erbjuds inte längre

Vi erbjuder inte längre tjänsten Sorterahemma till nya kunder. Har du tjänsten sedan tidigare hittar du bild och sorteringsanvisning för Sorterahemma här.

Här kan du se vad Sorterahemma kostar.

Har du ett fritidshus eller kolonistuga?

SRV sköter även sophämtningen för dig som har fritidshus och kolonistuga i Huddinge, Haninge, Salem, Botkyrka och Nynäshamns kommun. Som fritidshus- och kolonistugeägare måste du enligt lag ha ett abonnemang för sophämtning. Information om priser hittar du i avfallstaxan för fritidshus.

Bor du i lägenhet?

När du bor i lägenhet ingår sophämtningen i din hyra och du betalar inget extra för tjänsterna i vårt basutbud. Det är din fastighetsägare eller bostadsrättsföreningens styrelse som ansvarar för sophämtningen i ditt flerbostadshus. Kontakta din förening eller fastighetsägare om du vill hyra gemensam container, ändra i soprummet eller förändra hämtningen.

Uppehåll eller ändrat intervall i sophämtningen

Om du under en längre tid än tre månader inte använder ditt hus kan du begära uppehåll i sophämtningen. Detta gör du hos miljökontoret i din hemkommun.

Vill du ändra hämtningsintervall för din sophämtning kontaktar du SRVs kundservice.

Vill du hemkompostera matavfallet?

Om du vill hemkomposterara ditt matavfall måste du ha en kompost som är godkänd av din kommun.

Publicerad: 2023-04-27 Uppdaterad: 2024-05-06