Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Slipp skrymmande förpackningar!

Genom att sortera ut olika förpackningar och återvinna dem på rätt sätt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö! Samtidigt gör vi det enklare för dig genom att du får en komplett återvinningsstation på din tomt. Du sparar tid och kommer upptäcka hur mycket enklare och roligare det är att sortera ut fler förpackningar.

Du kan sortera alla tidningar och förpackningar i två sopkärl direkt på din tomt och det hämtas sedan av en sopbil. Du behöver alltså inte förvara kladdiga eller skrymmande förpackningar inomhus eller i din bil. Din egen återvinningsstation på tomten innehåller bara dina förpackningar. Källsortering gör att vi sparar energi och minskar klimatpåverkan eftersom en mindre mängd fossil koldioxid släpps ut i atmosfären vid återvinning.

För att tillverka en burk aluminium av återvunnet material går det åt 20 gånger mindre energi än om man gör en burk från början.

Vad kostar det?

Sorterahemma är en tilläggstjänst som läggs på din vanliga taxa. Tjänsten att sortera ut dina förpackningar direkt på tomten kostar 830 kr extra per år. Samtidigt ger vi dig möjlighet att sortera ut ditt matavfall i fyrfackskärlet.

Om du idag har abonnemnag matavfallssortering så betalar du 1 635 kr/år för sophämtningen. Tillsammans med de 630 kr per år det kostar att kunna sortera ut dina förpackningar direkt vid tomgränsen blir din totala kostnad 2 265 kr per år. Du som inte sorterar ut ditt matavfall får den lägre grundtaxan eftersom du börjar sortera ut matavfall med Sorterahemma.

1 635 kr + 630 kr = 2 265 kr. (2017)

Om du hemkomposterar idag och vill fortsätta med det, men ändå vill att vi ska hämta dina förpackningar och tidningar, går det också bra. Du komposterar då ditt matavfall och låter matavfallsfacket i kärlet vara tomt.

 

 

Så här sorterar du med Sorterahemma (PDF)

1. Pappersförpackningar

Pappersförpackningar ger en stor energi- och miljövinst eftersom man slipper många steg i tillverkningen. Till pappersförpackningar räknas alla kartonger, påsar och omslagspapper som till minst hälften består av papper.

2. Restavfall

Det som inte sorteras som matavfall, förpackning eller farligt avfall. Det kan till exempel vara blöjor, tandborste, porslin, cd-skivor, kassett- eller videoband, skor, häftstift eller liknande.

3. Ofärgat glas

Flaskor och burkar av ofärgat glas. Ta av lock och kapsyler (ej kristall-, dricks- eller spegelglas, keramik, porslin eller glödlampor).

4. Matavfall

Med matavfall menas matrester, tillagade eller råa. Det kan till exempel vara grönsaker, skal, frukt, kött, fisk, mindre köttben, ägg- och räkskal, bröd, pasta, mjöl, mejeriprodukter, godis, matfett, kaffe- och tesump, filterpapper, tepåsar, hushållspapper. Matavfallet läggs i papperspåsar du får av oss.

5. Batteri- och lamplåda

Här kan du lägga småbatterier och lampor i två olika fack. Förvara lådan inomhus tills den är full och placera den på någon av kärlen inför tömning. Ta sedan in den igen. Alla ljuskällor, oavsett teknik, kan nu läggas i samma låda, utan att kvaliteten på återvinningen försämras.

6. Plastförpackningar

Mjuka och hårda plastförpackningar är dunkar, flaskor, köttfärstråg, plastpåsar med mera. Återvunnen plast kan användas till nya produkter som möbler och bullerplank. Tillverkningen sparar olja som istället kan användas till produkter som inte kan tillverkas av returråvara.

7. Tidningar

Tidningar är den återvinningsprodukt som vi har mest av hemma. I returpapper ingår tidningar, tidskrifter, reklam och kataloger. Återvinning av papper ger en stor energi- och miljövinst, eftersom man slipper många steg i tillverkningsprocessen när man gör nytt papper av returpapper.

8. Metallförpackningar

Metallförpackningar är konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, kapsyler med mera. Återvinning av metallförpackningar ger stora energibesparingar och lägre utsläpp av luftförorenande ämnen jämfört med produktion med ny råvara.

9. Färgat glas

Flaskor och burkar av färgat glas. Ta av lock och kapsyler (ej kristall-, dricks- eller spegelglas, keramik, porslin eller glödlampor).

Hur stora är kärlen?

Höjd 110, bredd 75 cm, djup 95 cm. Du får två kärl som är på 370 liter vardera. Varje kärl är indelad i fyra fack, två lite större och två mindre. De stora facken rymmer 135 liter och de mindre 45 liter.

Frågor och svar om Sorterahemma

Här hittar du tips och råd om hur du hanterar matavfallspåsen och kärlet under årets olika säsonger.

Vad kostar det?

Här hittar du våra taxor och avgifter

Vad blir den totala årskostnaden?

Här hittar du våra taxor och avgifter

Vilka förpackningar kan man sortera i kärlen?

Pappersförpackningar, hårda och mjuka plastförpackningar, metallförpackningar, tidningar, färgat och ofärgat glas, småbatterier, matavfall och restavfall.

Hur stora är sopkärlen?

Höjd 110, bredd 75 cm, djup 95 cm. Du får två kärl som är på 370 liter vardera. Varje kärl är indelad i fyra fack, två lite större och två mindre. De stora facken rymmer 135 liter och de mindre 45 liter.

Vad är det för tömningsintervall?

Kärlen töms med olika intervall, kärl 1 med matavfall och restavfall var fjortonde dag och kärl 2 en gång i månaden. 

Vad händer om jag hemkomposterar idag?

Om du hemkomposterar idag och vill fortsätta med det, men ändå vill att vi ska hämta dina förpackningar och tidningar går det också bra. Du komposterar då som vanligt och låter då facket för matavfall i tunnan vara tomt. Oavsett hur du väljer försvinner din komposteringsrabatt. 

Hur ska kärlet stå?

Lättillgängligt vid tomtgränsen med de två stora hjulen mot gatan (så att kärlets lock öppnas in mot tomten). 

Kan man lämna glödlampor och småbatterier?

Ja, i en separat låda som du får och som hängs på något av kärlen inför tömning. Alla ljuskällor, oavsett teknik, kan nu läggas i samma låda, utan att kvaliteten på återvinningen försämras.

Hur gör jag om jag inte vill vara med?

Ingenting, det är helt frivilligt. 

Vad händer med de kärl jag har idag?

Ditt vanliga kärl hämtar vi hem i samband med att du får dina nya kärl.

Hur gör jag om jag ångrar mig?

Meddela kundservice så ändrar vi din tjänst inom 30 dagar.

Ju snabbare vi får in ditt svar desto snabbare kan du sortera mer förpackningar direkt på din tomt. Samtidigt som du får mer tid över till annat. Sorterahemma kostar 630 kr/år utöver den lägre taxan, 630 kr + 1 619 kr = 2 265 kr/år.

Bor du i Huddinge finns även möjligheten att endast sortera ut matavfallet, mer information om detta hittar du här

Beställ Sorterahemma